Πώς πληρώθηκαν οι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης

Όλες οι κατηγορίες των παραγωγών θα πληρωθούν κανονικά κατά την εξόφληση

Πώς πληρώθηκαν οι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης
-Διαφήμιση-
Delegate

Στους λογαριασμούς συνολικά 570.000 δικαιούχων γεωργών και κτηνοτρόφων πιστώθηκε, την Πέμπτη 27/10 το βράδυ, η πολυαναμενόμενη πληρωμή της προκαταβολής (το 70% της αξίας των Δικαιωμάτων των παραγωγών) της Βασικής Ενίσχυσης, συνολικού ύψους 770 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία – σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» – για όσους παραγωγούς διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες πλην της Πειραιώς (σ.σ. τα χρήματα στην Τράπεζα Πειραιώς πιστώθηκαν από τις 27/10), αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (31/10) με Τρίτη (1/11) και εντός της προθεσμίας που είχε αναγγείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από το σύνολο των παραγωγών που υπέβαλαν ΕΑΕ για το τρέχον έτος, δεν συμπεριλαμβάνονται στην πληρωμή της προκαταβολής δύο βασικές κατηγορίες:

  • Όσοι παραγωγοί δεν έχουν στην κατοχή τους ΔΒΕ (~8%)
  • Όσοι παραγωγοί έχουν μεν ΔΒΕ αλλά το ποσό της πληρωμής τους για την προκαταβολή είναι μικρότερο από 250 ευρώ (9%)

Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι όλες οι κατηγορίες των παραγωγών θα πληρωθούν κανονικά κατά την εξόφληση, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, όταν στον υπολογισμό της πληρωμής θα συμπεριληφθούν όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων, δηλαδή το σύνολο των ΔΒΕ, το πρασίνισμα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και η ενίσχυση των νέων αγροτών.

-Διαφήμιση-
Delegate

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, εκτός από την έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους, και τα ποσοστά πληρωμής παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Το ποσοστό πληρωμής αγγίζει το 98% της συνολικής αξίας των ΔΒΕ για το σύνολο των δικαιούχων της προκαταβολής, ενώ μάλιστα έχουν ήδη ενσωματωθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων της τηλεπισκόπησης  του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε επίπεδο Νομού, με τα ποσοστά πληρωμής να κυμαίνονται κοντά στον μέσο όρο, μεταξύ του 96,6% και 99,4%.

Αλλαγή στις κυρώσεις

Φαίνεται, πάντως, ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμών των κυρώσεων λόγω υπέρβασης ευνοεί σαφώς τους παραγωγούς και αποτελεί μία από τις σημαντικές αιτίες των αυξημένων πληρωμών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νέο υπολογισμό που ισχύει τη φετινή χρονιά, οι υπερβάσεις στις δηλούμενες εκτάσεις που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ επιφέρουν κυρώσεις έως και δυόμισι φορές μικρότερες από ό,τι μέχρι πέρυσι.

Η κίτρινη κάρτα

Προσοχή όμως, αυτή η αλλαγή σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί χαλάρωση των ελέγχων και αν οι παραγωγοί και οι Φορείς υποβοήθησης δεν είναι προσεκτικοί, υπάρχει κίνδυνος για τις πληρωμές των επόμενων ετών. Όσοι παραγωγοί, λοιπόν, τη φετινή χρονιά παρουσίασαν υπέρβαση δηλούμενων εκτάσεων μεταξύ 3% – 10%, εκτός από τη (μειωμένη) ποινή λαμβάνουν και μία «κίτρινη κάρτα» από τον ΟΠΕΚΕΠ,Ε που σημαίνει ότι εάν στην επόμενη αίτηση εντοπιστούν νέες υπερβάσεις, τότε ο παραγωγός θα χρεωθεί αναδρομικά και τη διαφορά από την ποινή της προηγούμενης χρονιάς.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων και η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης εντός των προθεσμιών δεν μπορεί παρά να αποτελεί μία απολύτως θετική εξέλιξη και ελπίζουμε να σηματοδοτεί και μία συνολική πρόοδο στην προσπάθεια του Οργανισμού για την αποτελεσματική και εντός των πλαισίων του κανονισμού διαχείριση των αμέσων ενισχύσεων. Χρειάζεται να ολοκληρωθούν σωστά και στην ώρα τους οι διαδικασίες για την πληρωμή της εξόφλησης και βέβαια να δρομολογηθούν έγκαιρα όλες οι ενέργειες για το άνοιγμα του ΟΣΔΕ 2017, καθώς η εμπειρία έχει δείξει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι οι καθυστερήσεις στο ξεκίνημα σωρεύουν προβλήματα σε όλη την πορεία μέχρι τις πληρωμές.

Η κατανομή των παραγωγών

Πληρωμές μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, εκτός από την καταβολή του υπολοίπου (30%) της Βασικής Ενίσχυσης και του πρασινίσματος, έχουν προγραμματιστεί: (α) η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2016 και (β) οι εκκρεμότητες εξισωτικής αποζημίωσης για τις αιτήσεις 2015. Παράλληλα, θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κ.λπ., καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κα), του Leader και των δημοσίων έργων.