Πως θα γίνονται οι πληρωμές «γέφυρα» του μέτρου της μεταποίησης

Σε στενωπό ο μεταποιητικός τομέας και τον Απρίλιο
-Διαφήμιση-
Delegate

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να προωθούνται όλα τα αιτήματα πληρωμής για το παλιό Μέτρο 123Α (Εμπορία και Μεταποίηση) της περιόδου 2007-2013, δημοσιεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση προκαταβολής, μερικής πληρωμής και τελικής πληρωμής στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 04 Υπομέτρο 4.2 της Δράσης 4.2.1 που αφορά την «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Δείτε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με όλες τις λεπτομέρειες