Πώς θα νομιμοποιήσετε την αγροτική σας αποθήκη

Πως θα νομιμοποιήσετε την αγροτικής σας αποθήκη
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι αγροτικές αποθήκες ενημερώνουν με ανακοινώσεις τους ενδιαφερόμενους οι Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με αυτές η διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση στις ΔΑΟΚ ενός τοπογραφικού, αντίγραφο της δήλωσης ΟΣΔΕ καθώς και παραστατικά διάθεσης της παραγωγής τους.

Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) (ΑΟΚ-19) της Υπηρεσίας. 
  2. Τοπογραφικό του κτήματος, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, με τοποθετημένη την αποθήκη στο οποίο αναφέρονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης (σε 3πλούν). 
  3. Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας με βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου περί της μεταγραφής. 
    Συνημμένη Υπ. Δήλωση (ΑΟΚ-19Α) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
  4. Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας. 
  5. Αντίγραφο εντύπου Ε1 τελευταίας φορολογικής δήλωσης με θεώρηση Δ.Ο.Υ. 
  6. Παραστατικά διάθεσης αγροτικής παραγωγής. 
  7. Κατάσταση, με τα αντίστοιχα παραστατικά, των προς αποθήκευση, προϊόντων, μηχανημάτων, εργαλείων, εφοδίων, φυτοφαρμάκων κλπ. 
  8. Όψη, κάτοψη, τομή της αποθήκης (3πλούν).

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

-Διαφήμιση-
Delegate