Με ποια μόρια περνάνε αυτοί οι λίγοι επιλαχόντες;

Με ποια μόρια περνάνε αυτοί οι λίγοι επιλαχόντες;

Παντελής, Σέρρες

Δύσκολο να το προβλέψει κάποιος. Εξαρτάται από την περιφέρεια, τον αριθμό των επιλαχόντων, τη βαθμολογία τους, τον αριθμό των απορριπτόμενων που εγκρίθηκαν, καθώς και τον αριθμό των εγκεκριμένων που, τελικά, αρνήθηκαν να ενταχθούν στο μέτρο.

Δεδομένης της περιφερειακής κατανομής του προϋπολογισμού του υπομέτρου, με βάση τα χρήματα που θα περισσέψουν στην κάθε περιφέρεια, θα κατανεμηθούν ανάλογα στους επιλαχόντες. Πάντως, στις περισσότερες περιφέρειες, αναμένεται η βάση να υποχωρήσει κατά 2-3 μόρια.

 

gaia-sense