Πληροφορίες πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσα παίρνεις ή απορρίφθηκες;

Νέες πληρωμές ύψους 6,6 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τον πλέον εύκολο τρόπο μέσω του Συστήματος Δημοσιοποίησης Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν πλέον να τσεκάρουν οι δικαιούχοι επιδομάτων αν και πόσα χρήματα (ή αν απορρίφθηκαν και χρειάζεται να κάνουν ενστάσεις) έχουν λάβει από πληρωμές που τους οφείλονται.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους, καθώς και τον ΑΜΚΑ ή τα τελευταία ψηφία του αριθμού της ταυτότητάς τους, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις εντολές πληρωμής που έχουν ήδη εκτελεστεί (όπως για παράδειγμα τις τελευταίες ύψους 20,7 εκατ. ευρώ), αλλά και για αιτήματά τους που έχουν απορριφθεί, με την αιτιολογία της απόρριψης.

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ