Πότε αναμένεται το μέτρο για τη δάσωση γαιών;

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Πότε αναμένεται το μέτρο για τη δάσωση γαιών;

Γεώργιος Βρασταμνός

-Διαφήμιση-

Το Μέτρο 8 έχει εκχωρηθεί στις αρμοδιότητες της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη των υπομέτρων του, είναι η υποστήριξη του ΕΦΔ από Τεχνικό Σύμβουλο, που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ακόμα. Με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών απαιτεί κάποιον χρόνο, δεν προβλέπεται σύντομα η προκήρυξή του.

-Διαφήμιση-
Delegate