Πουλά με έκπτωση τις μετοχές στη «Σουρωτή» ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισμός

Πουλάει με έκπτωση τις μετοχές στη «Σουρωτή» ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισμός
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Με τιμή εκκίνησης 1,05 ευρώ, από 1,20 ευρώ που είχε θέσει στην πρώτη προσπάθεια πώλησης, βγάζει «στο σφυρί» το 4,5% της Σουρωτή ΑΕ ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σουρωτής.

Η –ομόφωνη- απόφαση πάρθηκε μετά από έκτακτη συνέλευση του συνεταιρισμού την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και αφορά συνολικά 702.471 μετοχές.

-Διαφήμιση-

Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για τις μετοχές έχουν δείξει τόσο ο επιχειρηματικός όμιλος Ιβάν Σαββίδη (κάτοχο περί του 40%), όσο και η Coca -Cola HBC (η οποία κατέχει γύρω στο 20% των μετοχών).

Επίσης, η γενική συνέλευση όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με ανοιχτή δημόσια πρόσκληση και υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερομένους σε κλειστό φάκελο, πλέον των νομιμοποιητικών εγγράφων, την Τετάρτη 22-02-2017.

Κατά συνέπεια, οι νέοι όροι της πλειοδοτικής διαδικασίας απόκτησης των μετοχών της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Εγγυητική επιστολή διάρκειας ενός (1) μηνός ή τραπεζική επιταγή, ποσού 100.000 €
  2. Με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών σε κλειστό φάκελο να κατατεθούν νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση συμμετοχής διά αντιπροσώπου απαιτείται πλέον των νομιμοποιητικών εγγράφων, η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
  3. Ο τόπος διενέργειας είναι τα γραφεία του Α.Σ. Σουρωτής, οδός Μαυρομάτη Γ, αρ. 2, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
  4. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι 16:00 -17:00, με τιμή εκκίνησης 1,05 €.
  5. Ημερομηνία διεξαγωγής η ημέρα Τετάρτη, 22-02-2017.
  6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει δημοσίως μετά τις 17:00 ενώπιον της Επιτροπής, όπου θα ανακοινωθούν οι προσφερόμενες τιμές. Στη συνέχεια, σε περίπτωση που θα υπάρξουν άνω της μίας προσφοράς, βάσει των διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας θα ακολουθήσει ανοιχτή δημόσια πλειοδοτική διαδικασία μεταξύ των δύο καλύτερων προσφορών.
  7. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταβολή του τιμήματος.

Η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή του πλειοδοτούντος κρατείται ως προκαταβολή του συνολικού τιμήματος.

  1. Οι εγγυητικές των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς (πλην του πλειοδότη) μετά το πέρας της διαδικασίας.
  2. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει προς υπογραφή ή δεν καταβάλει εγκαίρως το υπολειπόμενο ποσό του τιμήματος, η εγγυητική καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής.

Η τριμελής επιτροπή του Δ.Σ. του Α.Σ.Σ. για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας:

Πρόεδρος: Πεχλιβανίδης Δημήτριος (τηλ. 6977.32.72.72)

Γραμματέας: Τζιώλας Αναστάσιος (τηλ. 6972.705.545)

Μέλος: Καραλής Ιωάννης (τηλ. 6976.23.77.57)

-Διαφήμιση-
Delegate