Πρεμιέρα με 4 καθεστώτα για τον Αναπτυξιακό, από βδομάδα οι αιτήσεις υπαγωγής

Πρεμιέρα με 4 καθεστώτα για τον Αναπτυξιακό, από βδομάδα οι αιτήσεις
-Διαφήμιση-
Delegate

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων σε τέσσερα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης υπέγραψε τις τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για τα καθεστώτα  «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» τα οποία είχαν τεθεί σε ολιγοήμερη ανοικτή διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minfin/?p=7395).

Οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων καθεστώτων, θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ανοίξει η δυνατότητα για αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).