Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην πρωτογενή παραγωγή

Η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής λήγει στις 30 Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην πρωτογενή παραγωγή
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» παρέχει σε άτομα του συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση». Έχοντας ως πόρους την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), το Ε.Π. χρηματοδοτεί τη δράση προϋπολογισμού 89.000.000,00 €, η οποία περιλαμβάνει πληθώρα ειδικοτήτων του αγροτικού τομέα, αλλά και των κλάδων τροφίμων-ποτών, ενέργειας και περιβάλλοντος. Η δράση υλοποιείται με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) και αφορά 23.000 ανέργους του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά, η δέσμη παρεμβάσεων περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητα ενός κλάδου αιχμής που παρουσιάζει σαφείς προοπτικές ανάπτυξης και αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες, με απώτερο στόχο την τοποθέτηση σε θέσεις απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι, αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του αγροτικού τομέα, η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα κατάρτισης που άπτονται του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα, όπως και οι σχεδόν μηδαμινές προϋποθέσεις ένταξης σε αρκετά από αυτά. Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα όπως:

 • Αμπελουργία – Οινοποιία
 • Τεχνίτης υδατοκαλλιεργειών
 • Τεχνίτης μελισσοκομίας
 • Υπεύθυνος διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών
 • Τεχνίτης γαλακτοκομίας – τυροκομίας
 • Διακίνηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων
 • Τεχνίτης θερμοκηπιακών καλλιεργειών
 • Τεχνίτης πτηνοτροφίας
-Διαφήμιση-

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης απαιτείται για αντικείμενα όπως:

 • Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
 • Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
 • Σύμβουλοι γεωργικού τομέα (φυτικής και ζωικής παραγωγής)
 • Σύμβουλοι δασικού τομέα
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα είναι το ελάχιστο κριτήριο επιλογής στον εξής τομέα:

 • Τεχνικός βιομηχανικών εγκαταστάσεων κρέατος και πουλερικών

Σε περίπτωση μη κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων για μία εκπαιδευτική κατηγορία, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εναπομείνασες θέσεις δύναται να καλυφθούν με ωφελούμενους κατηγορίας άλλου εκπαιδευτικού επιπέδου υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης ανά αντικείμενο.

Για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με εγγραφή στο «Μητρώο Παρόχων». Εφόσον επιλεγούν βάσει των κριτηρίων, θα εγγραφούν σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Ως εκ τούτου, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 30 Δεκεμβρίου του 2016 και ώρα 11.59 μ.μ.

-Διαφήμιση-
Delegate