Υπάρχει πρόγραμμα μικροκαλλιεργητών που θα τρέξει μέσα στο 2018;

Υπάρχει πρόγραμμα μικροκαλλιεργητών που θα τρέξει μέσα στο 2018;

Κώστας Κακοσίμος

Υπάρχει, όντως, το Μέτρο 6.3, που αφορά μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση 5.000-8.000 ευρώ και μοτίβο φακέλου παρόμοιο με τους νέους αγρότες του Μέτρου 6.1. Εντούτοις, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν το μέτρο θα τρέξει, τελικά, εντός του 2018.

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ