Προστασία έως το 2018 από τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων αγροτών σε τρίτους

Προστασία έως το 2018 από τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων αγροτών σε funds
-Διαφήμιση-
Delegate

Δίχτυ προστασίας για τα «κόκκινα» δάνεια αγροτών καθώς και άλλων δανειοληπτών ώστε αυτά να μην μεταβιβαστούν σε τρίτους μέχρι το 2018 παρέχει ο μηχανισμός για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.

Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης απαντώντας σε ερώτηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελου Μπασιάκου

Ο μηχανισμός, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο υπουργός, αποκλείει τους strategic defaulters (στρατηγικούς παραβάτες) αλλά επικεντρώνεται στη διάσωση των, κατά τ΄ άλλα, υγιών επιχειρήσεων. Εξήγησε πως δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση κόκκινων δανείων μέχρι το 2018, όχι μόνο στέγης ή επισκευαστικών αλλά και καταναλωτικών δανείων ή δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και αγροτών. Σ’ αυτόν το μηχανισμό, σύμφωνα με τη ψηφισμένη νομοθεσία, όπως είπε, η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να κάνει πρόταση ρύθμισης στον συνεργάσιμο δανειολήπτη και στον εγγυητή εντός δώδεκα μηνών από την επερχόμενη πώληση του δανείου του.

-Διαφήμιση-

Στο δίχτυ προστασίας πρόκειται , όπως σημείωσε, να μπουν 2 στους 3 δανειολήπτες και η προστασία αφορά όσους διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας 180.000-280.000 ευρώ κι έχουν εισόδημα 13.906-40.801 ευρώ. Μακροπρόθεσμα πάντως , σύμφωνα με πληροφορίες της «Υ.Χ.» το δίχτυ προστασίας αφορά  δάνεια, που συνδέονται με την πρώτη κατοικία κι όχι δάνεια , που έχουν ως προσημείωση , κτήματα ή αγροτικές επιχειρήσεις.