Προστασία έως το 2018 από τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων αγροτών σε τρίτους

Προστασία έως το 2018 από τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων αγροτών σε funds

Δίχτυ προστασίας για τα «κόκκινα» δάνεια αγροτών καθώς και άλλων δανειοληπτών ώστε αυτά να μην μεταβιβαστούν σε τρίτους μέχρι το 2018 παρέχει ο μηχανισμός για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.

Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης απαντώντας σε ερώτηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελου Μπασιάκου

Ο μηχανισμός, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο υπουργός, αποκλείει τους strategic defaulters (στρατηγικούς παραβάτες) αλλά επικεντρώνεται στη διάσωση των, κατά τ΄ άλλα, υγιών επιχειρήσεων. Εξήγησε πως δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση κόκκινων δανείων μέχρι το 2018, όχι μόνο στέγης ή επισκευαστικών αλλά και καταναλωτικών δανείων ή δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και αγροτών. Σ’ αυτόν το μηχανισμό, σύμφωνα με τη ψηφισμένη νομοθεσία, όπως είπε, η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να κάνει πρόταση ρύθμισης στον συνεργάσιμο δανειολήπτη και στον εγγυητή εντός δώδεκα μηνών από την επερχόμενη πώληση του δανείου του.

Στο δίχτυ προστασίας πρόκειται , όπως σημείωσε, να μπουν 2 στους 3 δανειολήπτες και η προστασία αφορά όσους διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας 180.000-280.000 ευρώ κι έχουν εισόδημα 13.906-40.801 ευρώ. Μακροπρόθεσμα πάντως , σύμφωνα με πληροφορίες της «Υ.Χ.» το δίχτυ προστασίας αφορά  δάνεια, που συνδέονται με την πρώτη κατοικία κι όχι δάνεια , που έχουν ως προσημείωση , κτήματα ή αγροτικές επιχειρήσεις.

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ