Σε 33 ημέρες οι πληρωμές για Βασική Ενίσχυση, Πρασίνισμα, νέους γεωργούς από ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε 33 ημέρες οι πληρωμές για Βασική Ενίσχυση, Πρασίνισμα, νέους γεωργούς από ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
Delegate

Σε εργασιακό πυρετό βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να επαναλάβουν την επιτυχία τήρησης του χρονοδιαγράμματος της μεγάλης πληρωμής της 20ης Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την πληρωμή της εξόφλησης (30%) της Βασικής Ενίσχυσης του 2016 (354 εκατ. ευρώ περίπου) καθώς και του Πρασινίσματος (567 εκατ. ευρώ περίπου) αλλά και των γεωργών νεαρής ηλικίας (15 εκατ. ευρώ) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, όπως έχει κάνει γνωστό ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το ίδιο διάστημα μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι εξής πληρωμές:

Πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Μείωση Νιτρορύπανσης κ.λπ., καθώς επίσης των ιδιωτικών επενδύσεων (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση κ.ά.), του LEADER και των δημοσίων έργων.

-Διαφήμιση-

Επιπλέον έως το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η πληρωμή όσων δικαιούχων δεν έλαβαν την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης στις 27/10 και δικαιώθηκαν μετά τους ελέγχους.