Σε αποχή διαρκείας προχωρούν οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου

Σε αποχή διαρκείς προχωρούν οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου
-Διαφήμιση-
Delegate

Σε απεργία-αποχή διαρκείας αποφάσισε να προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) καθώς, όπως σημειώνει, κανένα από τα αιτήματα που έχει θέσει δεν έχει επιλυθεί, γεγονός που, όπως σημειώνει, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ομαλή, έγκαιρη και έγκυρη διεξαγωγή των ελέγχων.

 Αναλυτικά η ΠΟΓΕΔΗ επισημαίνει τα εξής:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.), με υπομνήματα και παραστάσεις ενημέρωσε τα αρμόδια Υπουργεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωτεχνικοί, μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, στην εκτέλεση των εργασιών τους και τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και στο εισόδημα των παραγωγών. Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. επισήμανε εγκαίρως και τεκμηριωμένα για :

-Διαφήμιση-
Delegate

α. Την αποδιοργάνωση και αποστελέχωση των υπηρεσιών γεωργίας στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας και για τις επιπτώσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων γεωργίας, στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και στην ανάπτυξη της γεωργίας.

β. Τη σημαντική μείωση στις οικονομικές αποδοχές μας κατά 40%.

γ. Τον περιορισμό στις εκτός έδρας μετακινήσεις των Γεωτεχνικών (περιορισμός ημερών και αλλαγή προϋποθέσεων για εκτός έδρας μετακινήσεις) που στην ουσία ακυρώνει την επιστημονική τους παρουσία και προσφορά στον αγροτικό τομέα και τους καθιστά «υπαλλήλους γραφείου», με καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων και εισαγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων.

δ. Η καθυστέρηση στην καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων καθώς και των αποζημιώσεων που πραγματοποιούνται εκτός κανονικού ωραρίου σε μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, Αργίες) καθιστούν την συνέχιση των ελέγχων αδύνατη.

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. είχε γνωστοποιήσει έγκαιρα στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα προβλήματα αυτά και ζητούσε επιτακτικά την αναγκαιότητα επίλυσής τους. Οι επιπτώσεις στους ελέγχους των φυτικών και ζωικών προϊόντων στα σφαγεία και στα καταστήματα εμπορίας, των ψαριών στις ιχθυόσκαλες, στις εισαγωγές και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, θα βαρύνουν αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένα αίτημά μας δεν έχει επιλυθεί και αυτό θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ομαλή, έγκαιρη και έγκυρη διεξαγωγή των ελέγχων και περικλείει σοβαρούς κινδύνους καταλογισμού ευθυνών για τα μέλη μας.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων) σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 26/05/2016 αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία – αποχή διαρκείας από εργασίες: Εκτός ωραρίου, Σάββατα, Κυριακές και Αργίες από την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2016.

Τα ανωτέρω σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με το Νόμο 1264/1982.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως, που θα συντάξει προς γνώση των τελευταίων και για τις νόμιμες συνέπειες».