Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Τέθηκε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίυ σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το νομοσχέδιο με τίτλο «πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», που διέπει όλες τις υπαίθριες αγορές, ενώ, για πρώτη φορά ενσωματώνονται στο σχετικό πλαίσιο διατάξεις γύρω από τη λειτουργία των «αγορών καταναλωτών».

Το υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους εν όψει της κατάρτισης του τελικού, προς κατάθεση στη βουλή, κειμένου, μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, στις 2 μ.μ.

-Διαφήμιση-

Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι επαγγελματίες αγρότες δύνανται να δραστηριοποιούνται σε κάθε μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή ή λαϊκής αγοράς, ή στάσιμου εμπορίου, ή πλανόδιου εμπορίου.

Ακόμη, σε ό, τι αφορά τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, η προκήρυξη των αδειών θα γίνεται από τις περιφέρειες, αφού έχουν συγκεντρώσει τις κενές θέσεις από τους δήμους, και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται πως ο αδειοδοτούμενος δύναται να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες σε λαϊκή αγορά, ενώ θα δίνεται έμφαση στα πραγματικά εισοδήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι άνεργοι χωρίς κανενός άλλου είδους πηγή εισοδήματος θα έχουν προτεραιότητα.

Επιπλέον, στις διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των τριμελών επιτροπών ελέγχου των δηλούμενων ποσοτήτων –από παραγωγούς πωλητές– επισημαίνεται ότι «σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου κατά τη δήλωσή του είναι δικής του παραγωγής ή όχι».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για το σύστημα μοριοδότησης προκειμένου για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών στις λαϊκές, «προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι συνεταιρισμοί/ομάδες παραγωγών έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων», ενώ για όλους τους πωλητές εισάγεται ως μοριοδοτούμενο κριτήριο και εκείνο της παραβατικότητας.

Τέλος, σε ό, τι αφορά τις «αγορές των καταναλωτών», με τις διατάξεις που εισάγονται, ορίζεται πως «σκοπός των αγορών αυτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς». Με το σκεπτικό αυτό, σύμφωνα με τους συντάκτες του νομοσχεδίου, οι δήμοι εγκρίνουν τη διοργάνωση τέτοιων αγορών σε Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10, ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και σε συλλογικούς φορείς πολιτών-καταναλωτών με νομική υπόσταση, υπό την προϋπόθεση –μεταξύ άλλων– ότι οι σκοποί τους είναι μη κερδοσκοπικοί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται από το συλλογικό φορέα που έχει την έδρα του στο συγκεκριμένο δήμο και σε συχνότητα όχι μεγαλύτερο από μία φορά στους δύο μήνες.

-Διαφήμιση-
Delegate