ΣΕΚ: Να σταματήσει άμεσα η συνεχής επιβάρυνση του κόστους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Συνεργασία ΣΕΚ με την κτηνίατρο και πρώην μέλος του ΕΦΕΤ, Ε. Δραγατίδου
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Άμεση ήταν η αντίδραση του πρόεδρου του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Τάκη Πεβερέτου, στην απόφαση της κυβέρνησης για αυξήσεις στις κρατήσεις επί του αγροτικού εργόσημου καθώς και την επιβολή συμβάσεων των κτηνοτρόφων με τους μετακλητούς εργάτες γης.

Ο κ. Πεβερέτος κάνει λόγο για αδιανόητα μέτρα που θα αυξήσουν κατακόρυφα το κόστος παραγωγής των κτηνοτρόφων και που θα «στραγγαλίσουν» οικονομικά τους παραγωγούς. Για τον λόγο αυτό ζητά άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας καθώς και την απόσυρση των μέτρων αυτών.

-Διαφήμιση-

Ειδικότερα ο κ. Πεβερέτος μιλώντας στο «ypaithros.gr» τόνισε τα εξής: «Η κυβέρνηση θέσπισε ένα θετικό μέτρο που διεκδικούσαμε στις περσινές κινητοποιήσεις και ήταν ένα από τα τρία κύρια αιτήματά μας, δηλαδή το εργόσημο στους παράτυπους μετανάστες και στα μέλη των οικογενειών μας.

Επίσης ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή να μειώσει το ΦΠΑ από το 24% στο 13% στις ζωοτροφές και τα ζώντα ζώα, όπως και να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ στις σταβλικές εγκαταστάσεις αποδεχόμενος την ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής.

Την ίδια ώρα να έρχεται το υπουργείο Εργασίας και αυξάνει την κράτηση επί του αγροτικού εργόσημου από το 10% στο 20% έστω σταδιακά ενώ επίσης επιβάλει στους απασχολούμενους στην κτηνοτροφία τις συμβάσεις αντί εργοσήμου, λες και πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή βιομηχανικούς εργάτες. Αυτές οι εξελίξεις το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να επιβαρύνουν τους κτηνοτρόφους. Επίσης πως είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να διάλογο, χωρίς καν να συζητήσουν με τα θεσμικά όργανα των κτηνοτρόφων όπως είναι ο ΣΕΚ.

Ζητάμε άμεσα την απόσυρση αυτών των μέτρων. Ήδη έχουμε αποστείλει αίτημα συνάντησης με τον κ. Πετρόπουλο για να πάρουμε τα ανάλογα κατάλληλα μέτρα που θα μειώνουν αντί να αυξάνουν το κόστος παραγωγής».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΣΕΚ:

Το εργόσημο ήταν μια από τις βασικές κατακτήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων στις προηγούμενες κινητοποιήσεις,  ήταν  κέρδος του αγώνα μας η δέσμευση για τη δυνατότητα εργόσημου, κύρια στους οικονομικούς μετανάστες που εργάζονται στην αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Όταν η Κυβέρνηση αποδέχεται ότι το κόστος παραγωγής στη γεωργία και κτηνοτροφία  είναι πολύ υψηλό και αυξάνεται συνεχώς,

Όταν υποσχέθηκε τη  Θέσπιση του εργόσημου, ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στον αγροτικό χώρο, ώστε η δαπάνη αυτή να καταλογίζεται ως έξοδο στην αγροτική επιχείρηση,

Όταν, σύμφωνα με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, εξετάζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και η μείωση των ιδιαίτερα υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ στα ζώντα ζώα και στις χονδροειδείς ζωοτροφές και οι δεσμεύσεις αυτές παραβιάζονται από τον τρόπο που νομοθετεί το Υπουργείο Εργασίας.

Δεν είναι δυνατόν:

  • Να εξαιρούνται από το εργόσημο οι απασχολούμενοι με αμοιβή ανειδίκευτοι εργάτες, όπως εργάτες ζωικής παραγωγής σε βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο κ.α, που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος  των  εργαζομένων στην κτηνοτροφία.
  • Τα ποσοστά των εισφορών για τον εργαζόμενο εργάτη γης (σύνολα)  να  αυξάνονται κλιμακωτά σε 20% το 2020 και να επιβαρύνουν αντί να ελαφρύνουν το κόστος παραγωγής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
  • Να επιβάλλεται εξάμηνη σύμβαση μεταξύ μετακλητού εργάτη γης και εργοδότη όταν η απασχόληση   στους κλάδους γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι περιστασιακή.

Ζητάμε την κατάργηση των νομοθετικών αυτών ρυθμίσεων και να ακολουθήσει διάλογος με τους φορείς των αγροτών και κτηνοτρόφων και ιδιαίτερα με το ΣΕΚ  για τη θέσπιση  και εφαρμογή του εργόσημου, ως βασικού εργαλείου πληρωμής της απασχόλησης στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

-Διαφήμιση-
Delegate