Σημαντικές προτάσεις για το μέλλον του τομέα πρόβειου κρέατος της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή αγορά είναι αυτάρκης μόνο σε ποσοστό 87%, ενώ ο κλάδος περιγράφεται ως ευαίσθητος ή ευάλωτος

Σημαντικές προτάσεις για το μέλλον του τομέα πρόβειου κρέατος της ΕΕ
-Διαφήμιση-
Delegate

Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση του Φόρουμ της ΕΕ για το πρόβειο κρέας πραγματοποιήθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες, με τα μέλη της ομάδας να καταλήγουν σε συμφωνία επί σειρά συστάσεων πολιτικής ως πιθανές απαντήσεις στα προβλήματα και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Φόρουμ, ο τομέας πρόβειου κρέατος της ΕΕ μπορεί να περιγραφεί ως ευάλωτος ή ευαίσθητος, καθώς αντιμετωπίζει έναν αριθμό σημαντικών προκλήσεων, όπως τα χαμηλά εισοδήματα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, η χαμηλή οικονομική βιωσιμότητα, η εξάρτηση από τις άμεσες ενισχύσεις, η μείωση της κατανάλωσης, η χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλότερο μέσο ηλικιακό προφίλ τόσο σε επίπεδο παραγωγών όσο και καταναλωτών.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης μια σειρά από θετικές ευκαιρίες για τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ως προμηθευτή σε μια αγορά της ΕΕ που είναι μόνο κατά 87% αυτάρκης, αλλά και ο θετικός ρόλος του στη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιοποικιλότητα, καθώς και στην παροχή οικολογικών υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών στην κοινωνία.

Τα βασικά ζητήματα

-Διαφήμιση-

Τα δύο βασικά ζητήματα που ανέδειξε το Φόρουμ ήταν τα εξής:

Πρώτον, η ανάγκη παροχής ισχυρής υποστήριξης στους παραγωγούς μέσω των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ και η σαφής αναγνώριση του ζωτικού ρόλου του τομέα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με μία νέα περιβαλλοντική ενίσχυση.

Δεύτερον, η αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες σε μία ευρωπαϊκή αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, ενισχύοντας την προτίμησή τους στο πρόβειο κρέας αλλά και προβάλλοντας τα θετικά περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια του προϊόντος. Το Φόρουμ ιδρύθηκε το περασμένο έτος με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν, και έφερε σε επαφή εκπροσώπους από τα διάφορα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων -παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία- προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του τομέα του πρόβειου κρέατος της ΕΕ.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες της τελικής συνεδρίασης, ο επίτροπος Χόγκαν ανέφερε ότι «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις συστάσεις του Φόρουμ και θα ενημερώσει επίσης τους υπουργούς στο Συμβούλιο σχετικά με την έκβασή του, καθώς πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν σε επίπεδο κράτους-μέλους. Οι διάφοροι φορείς και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν, επίσης, να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο. Για να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της αγοράς, ένας πίνακας στοιχείων αγοράς είναι ήδη ηλεκτρονικά διαθέσιμος από πλευράς Επιτροπής και θα ενημερώνεται τακτικά κάθε φορά που νέα δεδομένα της αγοράς είναι διαθέσιμα. Συμφωνώ μαζί σας ότι το πρόβειο κρέας αξίζει ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής προώθησης».

Υπό την προεδρία του Τζον Μπράιαν, πρώην προέδρου του Συνδέσμου Αγροτών της Ιρλανδίας, το Φόρουμ πραγματοποίησε συνολικά τέσσερις συνεδριάσεις μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Οκτωβρίου 2016. Οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς και το κείμενο των συμπερασμάτων και προτάσεων, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.