Συνέδριο για τις εφευρέσεις στην γεωργία και τα τρόφιμα

Συνέδριο για τις εφευρέσεις στην γεωργία και τα τρόφιμα
-Διαφήμιση-
Delegate

Οι εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων αποτέλεσαν αντικείμενο του συνεδρίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Academy, EPO). Το διήμερο συνέδριο του ΟΒΙ στόχο έχει να αναλυθούν, από εξειδικευμένους ομιλητές της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι πτυχές των στρατηγικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Ένα συνέδριο με πυρήνα την έρευνα, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και εν τέλει την εφεύρεση, και μάλιστα από έναν οργανισμό, ο οποίος, μέσα από την εικοσαετή εμπειρία λειτουργίας του, έχει αποταμιεύσει ένα τεράστιο κεφάλαιο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, δεν μπορεί παρά να αφήνει αισιόδοξες προσδοκίες. Πόσο μάλλον όταν το συνέδριο αυτό απασχολείται με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, ένα τομέα που θέλει, πιστεύει και μπορεί, να βάλει το δικό του αποφασιστικό αποτύπωμα στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας», επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, σε γραπτό μήνυμα που αναγνώστηκε, κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Παράλληλα πρόσθεσε: «Οι εφευρέσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων είναι προφανές ότι δεν αφορούν μόνο το επιστημονικό/τεχνολογικό πεδίο αλλά, πρωτίστως, την εφαρμοσμένη γεωργία, η συμβολή της οποίας είναι βαρύνουσας σημασίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας μας, και πρέπει – ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η πατρίδα μας δοκιμάζεται ποικιλότροπα – να ενθαρρυνθούν και να αξιοποιηθούν τα μέγιστα».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, από το βήμα του συνεδρίου επεσήμανε ότι «το παραγωγικό μοντέλο, αυτό που είχαμε στην Ελλάδα, έχει εκπνεύσει. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο» και συνέχισε: «Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε χώρες χαμηλού κόστους καθώς επίσης και χώρες που παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη γνώση. Η χώρα πρέπει απαραίτητα να μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής αξίας και να παράγει περισσότερα σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτός είναι απαραίτητος όρος ύπαρξης για την οικονομία της χώρας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βελτιώσουμε τη θέση μας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας ο οποίος αλλάζει ταχύτατα από την αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου η οποία με τη σειρά της πιέζει ανταγωνιστικά και παράγει ένα είδος αποβιομηχάνισης της αναπτυγμένης χώρας».

Ο Η. Ξανθάκος στην ομιλία του αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο, τονίζοντας ότι οι ενδείξεις της πολιτικής του υπουργείου φαίνονται μέσα από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και είναι ο νέος αναπτυξιακός-επενδυτικός νόμος, η διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και το αναπτυξιακό σχέδιο. Το τελευταίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα καθώς είναι υπό ολοκλήρωση και σύντομα θα τεθεί στη δημόσια διαβούλευση. «Στόχος είναι να πάμε σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής αξίας με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας. Αυτή τη στιγμή παράγουμε προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλής έντασης γνώσης», ανέφερε ο Η. Ξανθάκος και συνέχισε: «Αναγκαία είναι η στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και η αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένων των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και των καινοτόμων προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας». Ένας άλλος τομέας στον οποίο στοχεύει η πολιτική του υπουργείου είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. «Αυτός είναι βασικός όρος ύπαρξης της χώρας και της παραγωγής της. δεν μπορούμε πλέον απλώς να αναφερόμαστε σε εξαγωγές και εξωστρέφεια, χωρίς να κάνουμε πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια για να το πετύχουμε», ανέφερε ο Η. Ξανθάκος. Επίσης, τόνισε ότι το υπουργείο στηρίζει το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό προσθέτοντας ότι «μέχρι σήμερα ζούσαμε μια μεγέθυνση της οικονομίας της χώρας που είχε βασιστεί στην καταναλωτική ζήτηση εισαγόμενων προϊόντων». «Στο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα, πέρα από τις περιγραφές των προδιαγραφών μέσω των οποίων ελπίζουμε ότι θα πάμε σε νέα φάση της οικονομίας, περιγράφονται και εξειδικεύονται οι τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι μπορούμε να επενδύσουμε προκειμένου να πάμε σε γρήγορη ανάπτυξη. Ο πρώτος τομέας είναι ο αγροτοδιατροφικός. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο αυτό που λέμε αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα θα μπορέσει να εισφέρει αυτά που αξίζει και αυτά που μπορεί, στην ελληνική οικονομία», τόνισε ο Η. Ξανθάκος.

Στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο αγροτοδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα, αλλά και στη συμβολή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην οικονομία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Σύμφωνα με τον Ι. Καπλάνη, η συμμετοχή του αγροτοδιατροφικού τομέα στην ελληνική οικονομία είναι υψηλή (3% του ελληνικού ΑΕΠ – διπλάσιο από το 1,2% του μ.ο. της ΕΕ-27), ενώ εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή στην απασχόληση με ποσοστό πάνω από 14% σε σχέση με 5% στην ΕΕ-27. Η μεταποίηση τροφίμων παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και καλύπτει πάνω από το 17% των εξαγωγών της χώρας. Ωστόσο, ο βαθμός τυποποίησης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλός – η βιομηχανία τροφίμων προσφέρει προστιθέμενη αξία 40% στην ελληνική αγροτική παραγωγή – έναντι 70% κατά μ.ο. στη Δ. Ευρώπη.

Οι βιομηχανίες εντάσεως Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) αποτελούν περισσότερο από το 31% των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, σύμφωνα με όσα επεσήμανε ο Ι. Καπλάνης. Στην ΕΕ πάνω από 5,7 τρισ. ευρώ παράγονται ετησίως από τις βιομηχανίες εντάσεως ΔΙ ( 2011-2013 / αύξηση 1 τρις). Συμβάλλουν άμεσα στο 28% της απασχόλησης / αύξηση 2% (26% στην Ελλάδα – αύξηση 5%) και στο 42% του ΑΕΠ / αύξηση 3% (40% στην Ελλάδα – αύξηση 7%). Σημειώνεται ότι τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, στην ΕΕ συμβάλλουν: 10% στην απασχόληση, 15% στο ΑΕΠ και στην παραγωγικότητα +69% (αύξηση 5%). Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Ι. Καπλάνης, έχουν καταχωρηθεί 3.400 Γεωγραφικές Ενδείξεις στην ΕΕ στα πλαίσια τεσσάρων διαφορετικών κανονισμών (56,4% αφορούν το κρασί, 31,3% αφορούν αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, 12,2% αφορά αλκοολούχα ποτά και 0,1% αφορά αρωματικά κρασιά. Επίσης, σημείωσε ότι 80% των προϊόντων με ΓΕ, δηλαδή 2.720, έχουν καταχωρηθεί από 6 χώρες μέλη της ΕΕ: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Γερμανία. Οι πωλήσεις των προϊόντων με ΓΕ στην ΕΕ αποτελούν το 5,7% του συνόλου τροφίμων και ποτών (στην Ελλάδα 9,5%). Σημειώνεται ότι, το σύνολο πωλήσεων βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ανέρχεται σε 11,1 δισ. ευρώ από τα οποία 1,1 δισ. ευρώ αφορούν προϊόντα με Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ).

Πηγή ΑΠΕ