Συγκρότηση εθνικής επιτροπής για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου

Συγκρότηση εθνικής επιτροπής για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, σχετικά με τη συγκρότηση, τον ορισμό μελών και τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (Β’ 2917). Η θητεία της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται σε δύο έτη.

Κύρια αποστολή της Εθνικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση επί θεμάτων που αφορούν στην ευζωία, στη στέγαση, στη φροντίδα και τη σωστή χρήση των ζώων εργαστηρίου, η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση των ατόμων που ασχολούνται με τα ζώα εργαστηρίου και ο συντονισμός των αντίστοιχων δράσεων με τις Εθνικές Επιτροπές των υπόλοιπων Κρατών Μελών.

Προτεραιότητα της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση ορθών πρακτικών στον τομέα της επιστήμης των ζώων εργαστηρίου μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με τη βιοϊατρική έρευνα, καθώς και η προαγωγή εναλλακτικών μεθόδων που αντικαθιστούν, μειώνουν ή βελτιστοποιούν τη χρήση των διαφόρων πειραματικών τεχνικών.

-Διαφήμιση-
Delegate