Σκληρή κριτική των κρατών-μελών στο Ευρωκοινοβούλιο για τον Κανονισμό «Omnibus»

Σκληρή κριτική των κρατών-μελών στο Ευρωκοινοβούλιο για τον Κανονισμό «Omnibus»
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Πολλοί εθνικοί εμπειρογνώμονες της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA), που συνεδρίασε παράλληλα με τους υπουργούς στο Άτυπο Συμβούλιο της Μάλτας την περασμένη Τρίτη, διατύπωσαν ότι το Κοινοβούλιο το «παρατραβάει» με τις προτάσεις του.

Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο πρόταση, με βασικό στόχο τις διαδικασίες απλούστευσης της τρέχουσας ΚΑΠ, γνωστό ως Κανονισμό Omnibus. Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να συμπεριληφθούν τροποποιήσεις που αγγίζουν τον πυρήνα της ΚΑΠ και όχι απλά ζητήματα διαδικασιών που αφορούν την εφαρμογή της. Τροποποιήσεις με τις οποίες πολλοί διαφωνούν.

Ένα πρώτο τέτοιο θέμα αφορά τα «εργαλεία διαχείρισης κινδύνου», που προτείνεται να επεκταθούν και να καλύψουν τη σταθεροποίηση του εισοδήματος, τις φυσικές καταστροφές, τα ταμεία αλληλοβοήθειας, την ασφάλιση.

-Διαφήμιση-
Delegate

Δεύτερο θέμα τριβής αποτελεί η ισχυροποίηση των οργανώσεων παραγωγών, ώστε να διαπραγματεύονται εξ ονόματος των αγροτών. Όπως αποκαλύπτει το Agraeurope, χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ολλανδία, κρίνουν ότι η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αγροδιατροφή είναι πολύ σημαντικό θέμα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με έναν απλό διαχειριστικό τρόπο.

Τέλος, το τρίτο μεγάλο ζήτημα τριβής είναι το «Πρασίνισμα». Με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, κάθε εκμετάλλευση που διαθέτει πάνω από 150 στρέμματα οφείλει να εφαρμόζει περιβαλλοντικά μέτρα για το σύνολο της έκτασης. Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει τα μέτρα αυτά να μην ισχύουν για τα πρώτα 150 στρέμματα εκμετάλλευσης, αλλά για τα επιπλέον.

Με τη χαλάρωση του Πρασινίσματος εμφανίζονται να συμφωνούν οι εμπειρογνώμονες της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ενώ αντιτίθενται χώρες όπως η Ισπανία, το Βέλγιο και η Γερμανία, που θεωρούν ότι ο Κανονισμός Omnibus δεν μπορεί να εισέλθει σε μεγάλες αλλαγές και ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αλλοιωθεί η ουσία του Πρασινίσματος.

Η δήλωση του Επιτρόπου Hogan, μάλλον οριοθέτησε τα δεδομένα: «Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι, έως το έτος 2020, δεν μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω από αυτά που προβλέπει η ΚΑΠ», τόνισε μετά τη συνεδρίαση.