Στα 5 και όχι στα 10 εκατ. ευρώ το…ταβάνι των επενδύσεων στη Μεταποίηση

Στα 5 και όχι στα 10 εκατ. ευρώ το…ταβάνι των επενδύσεων στη Μεταποίηση
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Φρένο στις μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της Μεταποίησης περισσότεροι επενδυτές, βάζει το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την προκήρυξη του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 (γνωστό σαν μέτρο της Μεταποίησης), ο ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός μειώνεται από τα 10 (όπως ανέφερε η σχετική ΚΥΑ που είχε δημοσιευτεί πριν από μερικούς μήνες) στα 5 εκατ. ευρώ. Αυτό, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν στελέχη του ΥΠΑΑΤ, αποφασίστηκε προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι επενδυτές στο πρόγραμμα και να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτό της Βιολογικής Γεωργίας, που κόπηκαν χιλιάδες υποψήφιοι λόγω υπερκάλυψης του budget.

Σύμφωνα με την προκήρυξη (σ.σ. όταν γραφόταν το ρεπορτάζ, από το ΥΠΑΑΤ μας ενημέρωναν ότι υπογραφόταν) το νέο μέτρο δεν θα περιλαμβάνει την δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», αφού τελικά αποφασίστηκε να ενταχθεί στο Leader. Επιπλέον κονδύλι του μέτρου 4.2.1. είναι ύψους 120. εκατ. ευρώ ενώ του μέτρου 4.2.2. φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα και θα έχει διάρκεια 3 μηνών.

Με το μέτρο δίνεται η δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, με απλή περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, με την οποία θα δίνεται και η δυνατότητα έναρξης υλοποίησης της επένδυσης και επιλεξιμότητας των δαπανών με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Στη συνέχεια θα δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα (όχι μικρότερο των 2 μηνών) για την προετοιμασία και υποβολή του πλήρους φακέλου.

Στοιχεία

  • Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
-Διαφήμιση-
Delegate

Το Μέτρο περιλαμβάνει -εκτός από την κλασική μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν, που ενισχυόταν μέχρι σήμερα- και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό, όπως τα αποστάγματα, τη ζυθοποιία, την παραγωγή αιθέριων ελαίων και προϊόντων κοσμετολογίας (καλλυντικά), που είναι νέα δυνατότητα και αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στη μεταποίηση. Στους επαγγελματίες αγρότες δίνεται η δυνατότητα της μεταποίησης με τελικό προϊόν γεωργικό ή μη γεωργικό. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Μέτρο 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 120 εκατ. ευρώ σε κοινοτική συμμετοχή. Στη μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό ενισχύονται τομείς όπως κρέατος, γάλακτος, αβγών, μελιού, ζωοτροφών, ελαιούχων προϊόντων (εκτός των ιδρύσεων ελαιοτριβείων), δημητριακών, οίνου, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το μέγιστο ύψος επένδυσης φτάνει έως 5 εκατ. ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης:

  • 75% Μικρά Νησιά Αιγαίου
  • 50% Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
  • 40% Λοιπές Περιοχές (Στ. Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Αττική)

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι 90% στις επενδύσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών, ενδυναμώνοντας τον συνεργατισμό και τη συλλογικότητα για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων από την αύξηση των οικονομιών κλίμακας. Η πολιτική αυτή συνάδει και με τον νόμο 4384/2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου.

  • Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 30 εκατ. ευρώ σε κοινοτική συμμετοχή. Ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία τομέων, όπως η επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, η παραγωγή αιθέριων ελαίων, τα πυρηνελαιουργεία, η παραγωγή αποσταγμάτων, η παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας, η αξιοποίηση παραπροϊόντων, η επεξεργασία βάμβακος, καθώς και άλλες κλωστικές ίνες. Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (όχι οι μεγάλες) ενώ το μέγιστο ύψος επένδυσης φτάνει έως 5 εκατ. ευρώ, με κατώτατο όριο τις 100 χιλ. ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης: Για επενδύσεις μέχρι και 300.000 ευρώ, η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του κανονισμού των de minimis, οπότε το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%, ενώ για επενδύσεις άνω των 300.000 ευρώ η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων.

  • 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες (θα ενταχθεί τελικά στο Leader)

Ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων τόσο με τελικό προϊόν γεωργικό, όσο και με τελικό προϊόν μη γεωργικό. Ειδικότερα, ενισχύονται τομείς όπως κρέατος, γάλακτος, οίνου, ζυθοποιίας, αποσταγμάτων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης.