Στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. ο κανονισμός για καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης τον Οκτώβριο

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο κανονισμός για καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης τον Οκτώβριο
-Διαφήμιση-
Delegate

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. δημοσιεύθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Κομισιόν που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως και 70% στις άμεσες ενισχύσεις και έως 85% των στρεμματικών ενισχύσεων. Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. επιτρέπει και επίσημα πλέον στα κράτη – μέλη να προβαίνουν τον Οκτώβριο κάθε έτους σε πληρωμές όπως αυτή της Βασικής Ενίσχυσης.  

Ειδικότερα, η απόφαση που υπογράφει ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αναφέρει: «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2016, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 70 % όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και έως 85 % όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.».

Δείτε εδώ την απόφαση της Κομισιόν για τις πληρωμές άμεσων ενισχύσεων