Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Alpha Bank με 100 εκατ. ευρώ

Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Alpha Bank με 100 εκατ. ευρώ
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στην ενεργοποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης που υπεγράφη το Δεκέμβριο 2016 με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχώρησε η Alpha Bank, αντλώντας το συνολικό ποσό των 100 εκατ. ευρώ της συναλλαγής.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα, με στόχο την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Eπιχειρήσεων Mεσαίας Kεφαλαιοποιήσεως, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσφέρει αποτελεσματικές και ευέλικτες λύσεις, στηρίζοντας την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, εν μέσω των απαιτητικών οικονομικών συνθηκών.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας, το οποίο ήδη προσφέρεται στους πελάτες της Alpha Bank, διασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ παρέχει ευελιξία, προνομιακούς όρους και ταχύτητα στη χρηματοδότηση αναγκών σε κεφάλαια κινήσεως και επενδυτικών σχεδίων.

-Διαφήμιση-

Παράλληλα, ενισχύοντας την προσπάθεια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων «∆εξιότητες και Θέσεις Απασχoλήσεως – Επενδύσεις για τους Νέους», μέσω της οποίας παρέχονται κίνητρα στις επιχειρήσεις να διευρύνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων τους προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος δανεισμού τους.

-Διαφήμιση-
Delegate