Σχέδια Βελτίωσης: Στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης για επενδύσεις ως 500.000 ευρώ – Ολόκληρη η προδημοσίευση

Περιθώριο έως 15/11 για τα αιτήματα αποπληρωμής παλαιών Σχεδίων Βελτίωσης
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Έχουν περάσει 6 περίπου χρόνια από τo καλοκαίρι του 2011  όταν εξέπνεε η τελευταία καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των Μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης (Μέτρο 121) του Αλέξανδρου Μπαλτατζή (ΠΑΑ 2007 – 2013) όπως ήταν γνωστό το πρόγραμμα τότε.

Με το πέρασμα των ετών, τον αρχικό ενθουσιασμό διαδέχθηκε η απογοήτευση αφού στον απολογισμό φάνηκε ότι το… μεγάλο – όπως το ονόμαζαν μέτρο – μάλλον δεν κατάφερε να υλοποιήσει τον στόχο του που δεν είναι άλλος από την παραγωγική ανασυγκρότηση. Από τα 7.000 σχέδια, που εγκρίθηκαν την περίοδο 2007-2013, υλοποιήθηκαν μόλις τα 2.002 από αυτά.

-Διαφήμιση-

Αλλά, ακόμη και αυτά δεν αφορούσαν την εγκατάσταση κάποιων σύγχρονων τεχνολογικά σταβλικών εγκαταστάσεων, εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, ή την εφαρμογή κάποιων νέων τεχνολογιών και παραγωγικών μεθόδων. Αφορούσαν, σε ποσοστό άνω του 70%, αγορά τρακτέρ και παρελκόμενων που χωρίς να παραγνωρίζουμε την αξία και την συμβολή τους στην αγροτική οικονομία, όπως αποδεικνύονται δεν φτάνουν από μόνα τους.

Σήμερα εν έτη 2017, τα Σχέδια Βελτίωσης επιστρέφουν στο ΠΑΑ 2014 – 2020  (δημοσιεύουμε κατά αποκλειστικότητα την προδημοσίευση της προκήρυξης), χωρίς τον επιθετικό προσδιορισμό «Μεγάλα» και παρά τις αποτυχίες του παρελθόντος αποτελούν ίσως (μαζί με τους Νέους Αγρότες) το Μέτρα με την μεγαλύτερη δημοσιότητα. Έχοντας πια μετονομαστεί σε Μέτρο 4.1 (Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις) κατά την γνώμη μας στόχο πρέπει να έχουν την εξεύρεση λύσης στις παθογένειες του παρελθόντος που θα απαντούν στην ουσία του αγροδιατροφικού ζητήματος και της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, άρδευση, ΑΠΕ, κλπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ, ενώ για συλλογικές επενδύσεις από ομάδες παραγωγών έως 2 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με την προκήρυξη προκειμένου η ενίσχυση να ανέλθει στα 500.000 θα πρέπει:  «ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού».

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% – 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες (και έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή ομάδες παραγωγών.

Τα νέα Σχέδια Βελτίωσης εμπεριέχουν δύο δράσεις. Αυτές είναι:

  • η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
  • η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης

-Διαφήμιση-
Delegate