Συμμετοχή του ΙΝΑΛΕ στην Επιτροπή Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Βουλής

Τετραετής αντί για τριετής η θητεία του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
-Διαφήμιση-
Delegate

Στην ειδική μόνιμη Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Βουλής εκπροσώπησε τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ο Δρ Εμμανουήλ Κουτράκης, Δ/ντης Ερευνών στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) στη συνεδρίασή της, στις 17 Ιανουαρίου 2018 με θέμα:» Διαχείριση ιχθυαποθεμάτων η κατάσταση σήμερα – προβλήματα και προοπτικές». Ο Δρ Ε. Κουτράκης μίλησε με την ιδιότητα ως Επιστημονικού Υπεύθυνου του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), το οποίο ακολουθώντας Ευρωπαϊκές Οδηγίες πρέπει να συλλέγει όλα τα δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική αλιεία, την μεταποίηση, τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και τα κοινωνικο -οικονομικά τους δεδομένα.

Το έργο υλοποιείται από το 2002 και ανατέθηκε από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικά στο ΙΝΑΛΕ, που στη συνέχεια συμπράττει με το ΕΛΚΕΘΕ για την υλοποίηση του.
Τα επεξεργασμένα δεδομένα του έργου χρησιμοποιούνται από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ για τον σχεδιασμό της αλιευτικής τους πολιτικής.