Συνάντηση εργασίας για την χρήση ΑΠΕ σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Συνάντηση εργασίας για την χρήση ΑΠΕ σε έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
-Διαφήμιση-
Delegate

Η διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις δομές των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που έγινε την Πέμπτη 24/11 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Νίκου Μπαλαμπάνη, και κύριος στόχος από την χρήση των ΑΠΕ σε έργα διαχείρισης Υδατικών Πόρων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας από την λειτουργία των υφιστάμενων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Σε πρώτη φάση έγινε μία προσέγγιση στα σοβαρά θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Οργανισμών, καθώς και τις άμεσες ανάγκες και παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν.

-Διαφήμιση-

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τους Ο.Ε.Β., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφωθούν προτάσεις για έργα και στη συνέχεια να αναζητηθούν οι σχετικές πηγές χρηματοδότησης.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν Νίκος Μασίκας από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Μουσταφέρη, Διευθύντρια των ΓΟΕΒ Πηνειού Αλφειού, Θανάσης Πετρόπουλος από τη Μονάδα Β1: Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4 του Ε.Π. 2014-2020 της ΕΥΔ/ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΔΕ.