Συνεργασία ΥπΑΑΤ – Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ

Συνεργασία ΥπΑΑΤ - Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – EIB) για την εκπόνηση της κανονιστικά προβλεπόμενης εκ των προτέρων εκτίμησης της εφαρμογής χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η συνεργασία – σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου – ξεκίνησε με συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις  3/5/2017 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.

-Διαφήμιση-

Η συνεργασία αυτή, στοχεύει στην αποτίμηση του χρηματοδοτικού κενού και την κατά το συντομότερο δυνατό ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους για τους τελικούς αποδέκτες.

Απώτερος στόχος παραμένει η διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της ρευστότητας και την ευόδωση επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του προγράμματος.

Η συνολική συνδρομή του ΠΑΑ δύναται να ανέλθει σε μέγιστο ποσό ίσο με το  7% των πόρων του προγράμματος. 

-Διαφήμιση-
Delegate