Συνεχίζεται κανονικά η ενίσχυση της βραχυκερατικής φυλής με το νέο πρόγραμμα 2014-20

Ίδρυση Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών
-Διαφήμιση-
Delegate

Θα συνεχιστεί κανονικά και την τωρινή προγραμματική περίοδο (2014-20) το πρόγραμμα για τη βραχυκερατική φυλή βοοειδών, στο πλαίσιο του μέτρου για τις Αυτόχθονες φυλές, σύμφωνα με όσα απάντησε εγγράφως, κατόπιν σχετικού αιτήματος βουλευτή, ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι νέοι παραγωγοί και συνεταιρισμοί και αφορά επιλέξιμα ζώα αυτόχθονων φυλών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) της ελληνικής πανίδας, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Η οικονομική ενίσχυση που έπαιρναν οι κτηνοτρόφοι, που έχουν ζώα βραχυκερατικής φυλής είναι 335ανά ΜΜΖ , εφόσον διατηρούν 1 αρσενικό για 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής και 312 ευρώ ανά ΜΜΖ χωρίς την παρουσία αρσενικού ζώου ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής.

-Διαφήμιση-

Με το νέο πρόγραμμα το ποσό στήριξης για τα θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών είναι 333 ευρώ.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-20), επισημαίνεται στο ίδιο έγγραφο ότι, έχει εγκριθεί εκ νέου και πρόγραμμα στο οποίο ενισχύονται και άλλες φυλές βοοειδών, ίππων, χοίρων, αιγοπροβάτων.