Tα 120 εκατ. ευρώ του ΕΤΕΑΝ που κινδυνεύουν να χαθούν

Tα 120 εκατ. ευρώ του ΕΤΕΑΝ που κινδυνεύουν να χαθούν
-Διαφήμιση-
Delegate

Κάλεσμα σε επιχειρήσεις αλλά και σε τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΤΕΑΝ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου απηύθυνε ο επικεφαλής του Ταμείου, Κώστας Γαλιάτσος.

Ο ίδιος είπε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται η ανακοίνωση από την κυβέρνηση για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (περίπου 15.000) για το παλαιό πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ οίκον» ενώ από Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα που θα αφορά την εξοικονόμηση και για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Επίσης σημείωσε ότι σύντομα θα προχωρήσει ο μετασχηματισμός του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακό ταμείο που θα συντονίζει όλα τα κονδύλια για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, από όπου κι αν προέρχονται και σχετικό αίτημα ήδη έχει κατατεθεί στους θεσμούς.

«Εάν συνεχίσουμε τους ρυθμούς εγκρίσεων δανείων όπως το πρώτο δεκαήμερου του Ιουνίου θα υπερεξαπλασιαστούν οι εγκρίσεις μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε σχέση με το Μάιο. Υπενθυμίζεται ότι η αξία των δανείων ήταν 5,9 εκατ. ευρώ μέχρι το Μάιο και το διάστημα 1-10 Ιουνίου έφτασε τα 11,6 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Γαλιάτσος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ΕΤΕΑΝ από το Σεπτέμβριο και μετά αλλάζει στόχευση μέσω της στρατηγικής συμμαχίας που έχει ξεκινήσει ήδη με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου θα γίνει από κοινού με τους εκπροσώπους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν γίνει αναλυτικές συζητήσεις με όλες τις τράπεζες για τα νέα προγράμματα που ετοιμάζονται αλλά θα συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων για να αποτυπωθούν στα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων όσα θέλουν οι μικρομεσαίοι να ενταχθούν ενώ μέσω της ανταλλαγής πληροφόρησης με τις οργανώσεις των μικρομεσαίων να δημιουργηθεί ένα «οικονομικό βαρόμετρο».

«Πολλές φορές οι τράπεζες δεν έχουν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οπότε θα φτιάξει το ΕΤΕΑΝ ένα ταμείο μικροπιστώσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις για δάνεια το ανώτερο μέχρι 25.000 (ο μέσος όρος είναι 7.000-8.000 ευρώ)» είπε ο ίδιος.

Τις προηγούμενες μέρες, συνέχισε ο πρόεδρος, υπογράφτηκε μεταξύ της ΕΤΕΑΝ και συνεργαζόμενων τραπεζών συμφωνία παράτασης των εγκρίσεων για υπαγωγή σε προγράμματα της ΕΤΕΑΝ που έληγε στο τέλος Ιουνίου, για 15 μέρες. Η νέα προθεσμία είναι 15 Ιουλίου. Τα προγράμματα αφορούν σε επιχειρηματική επανεκκίνηση, τη νησιωτική επιχειρηματικότητα και για εγγυοδοσία.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς σημείωσε ότι το ΕΤΕΑΝ μπορεί να μετεξελιχθεί στο χρηματοδοτικό φορέα που θέλει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ενώ ζήτησε να συμμετάσχουν και πάλι, όπως παλαιότερα, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων στη θεσμική εκπροσώπηση του ταμείου.

«Οι τράπεζες παραμένουν αρνητικά διακείμενες στην επιχειρηματικότητα. Δεν περισσεύει καμία επιχείρηση από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Σε σύσκεψη με τον κ. Ράϊχενμπαχ, τις 4 τράπεζες και εκπροσώπους των υπουργείων, είχαμε ζητήσει να υπάρχουν στατιστικά για τους λόγους άρνησης δανειοδότησης επιχειρήσεων και το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Να ανοίξουν επιτέλους οι τράπεζες τη ροή χρήματος, ήταν πάντα αρνητικές, έχουν γίνει καταθετικά ιδρύματα, μόνο καταθέσεις δέχονται δεν κάνουν χορηγήσεις. Υπάρχουν 60 εκατ. ευρώ που με μόχλευση θα γίνουν 120 εκατ. ευρώ να πάνε να ζητήσουν δάνεια οι μικρομεσαίοι…», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης είπε ότι δεν είναι μόνο οι νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και όσες λειτουργούν ήδη που χρειάζονται υποστήριξη ενώ σημείωσε ότι μια στις 4 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνει λόγω της χρηματοδότησης και είναι 25 δισ. ευρώ η ζημία από τα λουκέτα αυτά.

Τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ που «τρέχουν»

  1. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Προβλέπει:

Α) Δάνεια για κεφάλαια κίνησης

Υψος Δανείου 10.000 ευρώ. Διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες. Επιτόκιο 50% του ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου της επιχείρησης

Β) Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.

Υψος δανείου 10.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ. Διάρκεια αποπληρωμής 5-12 έτη. Δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μήνες έως 12 έτη. Επιτόκιο 50% του ισχύοντος τραπεζικού.

  1. Νησιωτική Επιχείρηση

Προβλέπει:

Α. Για νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, ύψος δανείου 10.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ. Διάρκει έως 4 έτη, ύψος επιτοκίου 0%.

Β. Με περισσότερους από 3.100 κατοίκους ύψος δανείου από 10.000 έως 30.000 ευρώ. Διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη. Επιτόκιο 2,80 σταθερό.

  1. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ

Α. Εγγύηση 70% σε δάνεια για επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 800.000 ευρώ, διάρκειας από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος 6-24 μήνες.

Β. Εγγύηση 80% σε δάνεια έναντι επιχορήγησης, εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και Επενδυτικό Νόμο) ύψους από 10.000 έως 500.000 ευρώ, διάρκειας από 24-36 μήνες, με περίοδο χάριτος 6 μήνες.

Γ. Εγγύηση 70% σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματοδότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων από 10.000 έως 800.000 ευρώ, διάρκειας 2-10 έτη, με περίοδο χάριτος 6-24 μήνες.

Στην ΕΕ, συνέχισε, ανησυχεί το 11% των επιχειρηματιών για τη χρηματοδότηση ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 30%.

«Η απόρριψη των δανείων από τις τράπεζες ξεπερνάει το 70% στην Ελλάδα ενώ οι μικρομεσαίοι που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρηματοδότησή τους είναι 61% στην Γερμανία και μόλις 5% στην Ελλάδα» σημείωσε ο πρόεδρος και επανέλαβε ότι για τη χορήγηση μικροπιστώσεων επιβάλλεται η δημιουργία ενός αναπτυξιακού ταμείου που να συντονίζει όλους τους πόρους και τα κονδύλια για τους μικρομεσαίους.