Τα ασφαλέστερα τρόφιμα στον κόσμο απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι

Τα ασφαλέστερα τρόφιμα στον κόσμο απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στη διαδρομή από «το αγρόκτημα έως το… πιρούνι», η Ευρώπη προσφέρει στους κατοίκους της τα ασφαλέστερα διατροφικά προϊόντα προς κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών σε όλες τις φάσεις της διατροφικής αλυσίδας, που υποστηρίζονται από τους κανονισμούς της ΕΕ για τα τρόφιμα (General Food Law) και οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν πριν από 15 χρόνια.

Φέτος, η ΕΕ γιόρτασε τα επιτεύγματα αυτής της δεκαπενταετούς προσπάθειας για ασφαλή προϊόντα μαζί με την 60ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης, δηλαδή της Διεθνούς Συμφωνίας που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ).

-Διαφήμιση-

Οι κανονισμοί της ΕΕ είναι εξέχουσας σημασίας για τους καταναλωτές της ηπείρου, αφού παρέχουν τις γενικές αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων, εξετάζοντας εάν όλοι οι κρίκοι της διατροφικής αλυσίδας συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι κανονισμοί περιλαμβάνουν αρχές που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να διαθέτουν ασφαλή τρόφιμα στην αγορά, δηλαδή τρόφιμα μη επιβλαβή για την ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης, παρέχουν νομικό πλαίσιο σχετικά με την ιχνηλασιμότητα (τήρηση μητρώων τροφίμων και μητρώων των ζώων, που εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων), την παρουσίαση των τροφίμων (συσκευασία που δεν παραπλανάει τον καταναλωτή και σωστή διαφήμιση), καθώς και την απόσυρση ή την ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων διατροφής, που διατίθενται στην αγορά (όταν δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια). Τέλος, διασφαλίζει εάν τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εισάγονται και εξάγονται από την ΕΕ συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τη γενική νομοθεσία της για τα τρόφιμα.

-Διαφήμιση-
Delegate