Τα τεχνολογικά μέσα που έχει στη διάθεση του o νέος αγρότης

Ξανασυστήνοντας τον ελληνικό αγροδιατροφικό κλάδο, στο συνέδριο του Economist
-Διαφήμιση-
Delegate

Μονόδρομο για τον νέο αγρότη αποτελεί πλέον η προσαρμογή του στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να επιβιώσει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής του και να αυξήσει την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων του.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2014-2020, υπάρχουν οικονομικά κίνητρα και συστήματα στήριξης στον Πυλώνα 2 για την προώθηση της ικανότητας των αγροτών να επενδύσουν σε τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.

Οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από τη νέα χρηματοδότηση που παρέχεται από το ΠΑΑ, αρκεί να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να γίνουν πιο ευέλικτοι και να «επενδύσουν» στις νέες τεχνολογίες.

-Διαφήμιση-

Για να μπορέσει να κάνει πλέον τη δουλειά του πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά, ο σύγχρονος αγρότης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει λογισμικά για τη διαχείριση της εκμετάλλευσής του, με τεχνικές «ευφυούς» γεωργίας ακριβείας και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας των φορητών συσκευών αφής.

Η γεωργία ακριβείας βασίζεται στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εισροών σε έναν αγρό, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών. Περιλαμβάνει τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού θέσης, όπως το GPS, της τηλεπισκόπησης και του Διαδικτύου, για τη διαχείριση των καλλιεργειών και τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, εντομοκτόνων και υδάτων.

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να διαχειρίζεται τις εκμεταλλεύσεις του με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την «παραμικρή λεπτομέρεια» της καθημερινής γεωργίας.

Ο αγρότης που χρησιμοποιεί τη γεωργία ακριβείας είναι σε θέση να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων, συμβάλλοντας στην προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και παράλληλα στην αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής. Κατ’ επέκταση, η ποιότητα των προϊόντων βελτιώνεται και η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σημαντικά.

Με τη χρήση αισθητήρων, ο αγρότης είναι σε θέση να εντοπίσει συγκεκριμένους τομείς στον αγρό του που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη μεταχείριση και να εστιάσει την εφαρμογή των χημικών ουσιών σε αυτά τα σημεία μόνο, μειώνοντας την ποσότητα της χημικής ουσίας και διαφυλάσσοντας το περιβάλλον.

Πλατφόρμες

Με το πάτημα ενός κουμπιού

Τα τεχνολογικά μέσα που έχει στη διάθεση του o νέος αγρότης Πλέον, ένα smartphone ή ένα tablet, σε συνδυασμό με ένα «πακέτο» δεδομένων, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για το νέο αγρότη, ο οποίος εξοικονομεί χρόνο και χρήμα για την εξέλιξη της αγροτικής του επιχείρισης.

Με το smartphone ή το tablet του λαμβάνει από τη συσκευή του οδηγίες για τη λίπανση και την άρδευση της καλλιέργειας αλλά και προειδοποιήσεις για τη διαχείριση επερχόμενων καιρικών και άλλων κινδύνων.

Ήδη και στη χώρα μας έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου ο αγρότης μπορεί να γίνει συνδρομητής, να καταγράφει όλα τα δεδομένα της αγροτικής του εκμετάλλευσης (αγροτεμάχια, μηχανήματα, προσωπικό), να έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων φαρμάκων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, να τηρεί την αποθήκη εφοδίων του (αγορές, εφαρμογές). Επιπλέον, μπορεί να προγραμματίζει τις εργασίες, παρακολουθώντας την πορεία εκτέλεσής τους και τηρώντας ημερολόγιο αλλά και να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών συναλλαγών του (έσοδα, αγορές, δαπάνες, ενοίκια).

Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί αναλυτικά το κόστος κάθε καλλιέργειας σε επίπεδο εργασίας και επιμέρους συντελεστών παραγωγής και να έχει συνολική εικόνα του οικονομικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσής του. Τέλος, μπορεί να καταγράφει και να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν σχέση με την τήρηση προδιαγραφών ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Τηλεμετρικά συστήματα

Μετρούν, καταγράφουν και αναλύουν

Σημαντική βοήθεια προσφέρει και η χρήση των τηλεμετρικών συστημάτων, τα οποία εγκαθίστανται μέσα στις καλλιέργειες. Μετρούν, καταγράφουν και αναλύουν τις κλιματικές συνθήκες, καθώς και την υδατική κατάσταση του εδάφους. Προσφέρουν τη δυνατότητα ανάλυσης του περιβάλλοντος που ζει και αναπτύσσεται η καλλιέργεια, ενώ δίνουν πολύτιμες συμβουλές για τους διάφορους εχθρούς.

Το ειδικό λογισμικό που συνοδεύει τα τηλεμετρικά συστήματα συμβουλεύει τον αγρότη για πολλαπλά θέματα. Πόσο νερό έχει καταναλωθεί από το φυτό και πόσο απόθεμα υπάρχει στο έδαφος, πότε και πόσο πρέπει να ποτίσει, ποια είναι η επικινδυνότητα προσβολής της καλλιέργειας από εχθρούς, πότε πρέπει να κάνει ψεκασμό, προληπτικά ή θεραπευτικά, ποιες είναι οι τρέχουσες κλιματικές συνθήκες και για τυχόν ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τα όποια μπορεί να βλάψουν την καλλιέργεια.

Η ρομποτική στην παροχή υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας, με τη χρήση αγροτικών drones, αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο για τον αγρότη. Μάλιστα σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, η ανάπτυξη συνεργιών με συναρμόδια υπουργεία, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και κατασκευαστές, θα οδηγήσει όχι μόνο στην εφαρμογή της ρομποτικής γεωργίας αλλά και στην παραγωγή των μέσων υλοποίησής της (drones και ειδικό λογισμικό) από ελληνικές εταιρείες και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Λύσεις σε καθημερινά αλλά και πιο εξειδικευμένα προβλήματα

Μέσω του GAIA INFARM, ο αγρότης ικανοποιεί τις ανάγκες της αγροτικής δραστηριότητας

Σημαντικό σύμμαχο για τον νέο αγρότη αποτελούν τα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να οργανώνει, να ελέγχει και να παρακολουθεί την παραγωγή του, να διαχειρίζεται και να διοικεί καλύτερα την αγροτική του επιχείρηση και, πάνω από όλα, να αυξάνει και να βελτιώνει την παραγωγικότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής του. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τα προϊόντα του και να γίνεται γνωστός σε ένα ευρύτατο επιχειρηματικό δίκτυο, που ξεπερνά τα στενά χωρικά του όρια και απλώνεται σε διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό επίπεδο.

Μέσω του GAIA INFARM, ο αγρότης βρίσκει λύσεις σε καθημερινά αλλά και σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα και ικανοποιεί τις ανάγκες της αγροτικής δραστηριότητας, κάνοντάς την πιο εύκολη, πιο αποδοτική και πιο ουσιαστική.

Το έργο GAIA CAP συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση στο πλαίσιο του έργου (Δράση Α3) χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτήν.

Νικολέτα Τζώρτζη