Αρχική Ετικέτες καλλιεργητικές πρακτικές

: καλλιεργητικές πρακτικές

ampeli-anavathmides

Η λίπανση στην καλλιέργεια του αµπελιού

Η λίπανση του αµπελώνα αποτελεί µια σηµαντική τεχνική που επηρεάζει την παραγωγή, τόσο σε όρους ποσότητας, όσο και ποιότητας. Οι ανάγκες θρέψης του αµπελιού καθορίζονται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως τα εδαφικά χαρακτηριστικά, οι κλιµατικές συνθήκες, οι παράγοντες της καλλιέργειας (ποικιλία, υποκείµενο, σχήµα διαµόρφωσης, τύπος αµπελώνα), οι καλλιεργητικές τεχνικές και η τελική χρήση των παραγόµενων προϊόντων.
Το πράσινο σκουλήκι έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί.

Το πράσινο σκουλήκι στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Τι πρέπει να προσέχουμε;

Τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει πολύ συχνή την παρουσία του σχεδόν σε όλες τις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Οι παραγωγοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναγνωρίζουν...
vamvaki-paragogos

Η χρήση του ρυθµιστή ανάπτυξης Mepiquat Chloride στο βαµβάκι

Με την εµφάνιση των πρώτων λουλουδιών στο φυτό, ο βαµβακοκαλλιεργητής µπαίνει στο δίληµµα για το αν πρέπει να χρησιµοποιήσει κάποιον ρυθµιστή ανάπτυξης ή όχι στην καλλιέργειά του.
vamvaki-fito-lygos

Η ώρα του Λύγκου στην καλλιέργεια του βαμβακιού

Από τα τέλη Ιούνη και μετά, οι βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει κατά τις επισκέψεις στα χωράφια τους, να δίνουν ιδιαίτερη σημασία για τον εντοπισμό προσβολών από τον λύγκο.
Τροφοπενίες στην καλλιέργεια της ελιάς

Η ανάγκη των θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια της ελιάς

Ηγνώση των εδαφολογικών ιδιοτήτων μέσω της εδαφολογικής ανάλυσης, αλλά και της θρεπτικής κατάστασης των δένδρων μέσω της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, συνιστούν πολύτιμα εργαλεία για τον...
stafilia-ardeusi

Άρδευση αμπέλου: Καλλιεργητικές πρακτικές & αποδοτικότητα νερού

Εκτός από την ορθή άρδευση, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις σωστές καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση ή/και διατήρηση της αποθήκευση νερού στο έδαφος και στη μείωση των απωλειών νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές με έλλειψη νερού.
ntomata

Καλλιεργητικές Πρακτικές για την υπαίθρια ντομάτα

Η καλλιέργεια της ντομάτας στην ύπαιθρο αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες. Η αρχή γίνεται από το φθινόπωρο του προηγουμένου έτους, με...