«Ταυτότητα κτιρίου» για κάθε αγροτική αποθήκη και στάβλο μέχρι τo 2024

«Ταυτότητα κτιρίου» για όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά κτίρια μέχρι το 2024
-Διαφήμιση-
Delegate

Μια «ταυτότητα» στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά στοιχεία, από την οικοδομική άδεια και τα σχέδια κατόψεων μέχρι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2024 όλα τα αγροτικά και κτηνοτροφικά κτίρια.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα που δόθηκε προς διαβούλευση στη δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η εν λόγω «ταυτότητα κτιρίου» θα αποκτάται με σφραγίδα μηχανικού, κάτι που «μεταφράζεται» σε κόστος κατ’ ελάχιστον 400 ευρώ, ενώ θα επανελέγχεται κάθε επτά χρόνια.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 21, το πεδίο εφαρμογής του –υπό διαβούλευση- νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης αλλά και τα καταστήματα αγροτικών εφοδίων. Ειδικότερα, η διάταξη αφορά, μεταξύ άλλων: Aγροτικές αποθήκες (αγροτικών προϊόντων, λιπασμάτων και φαρμάκων), στάβλους, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία.

-Διαφήμιση-

Ειδικά για τα παραπάνω κτίρια, η «ταυτότητα κτιρίου» θα πρέπει να αποκτηθεί μέσα σε 8 (οκτώ) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή το αργότερο μέχρι το τέλος του 2024 (εφόσον λογικά το σχέδιο νόμου θα πάρει μετά τη διαβούλευση το δρόμο για τη Βουλή). 

Τι θα περιλαμβάνει η «Ταυτότητα Κτιρίου»

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η «Ταυτότητα Κτιρίου» περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

β. τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφ’ όσον υπάρχει

ε. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων

στ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση,

ζ. το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφ’ όσον απαιτείται

η. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’ όσον υπάρχουν

θ. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Σημειωτέον ότι, δίχως την εν λόγω ταυτότητα, δε θα είναι δυνατή η πώληση ή η μεταβίβαση του ακινήτου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο προβλέπει πρόστιμα για ψευδή στοιχεία που ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 20.000 ευρώ ενώ κυρώσεις που φτάνουν έως και την αναστολή της άδειάς του θα αντιμετωπίζει και ο μηχανικός που έχει βάλει τη σφραγίδα του σε μια «ψευδή» ταυτότητα.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2016.

Γιάννης Τσατσάκης