Θες να γίνεις γεωργός; Να η ευκαιρία σου….

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η νέα προκήρυξη που αφορά στο Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Για να είσαι επιλέξιμος υποψήφιος του προγράμματος θα πρέπει:

  • Να είσαι μεταξύ 18 και 40 ετών.
  • Να είσαι μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.
  • Η γεωργική εκμετάλλευση σου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας σου.
  • Η γεωργική σου εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.
  • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης σου πρέπει να είναι:
    α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
    β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
  • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ 2016).

Αν θες να δεις την προδημοσίευση του προγράμματος Νέων αγροτών πάτησε εδώ.

(πηγή)

1ο Αγροτικό Συνέδριο ΣΑΣΟΕΕ