Τι κερδίζουν ΕΕ και Ελλάδα από τη συμφωνία με την Ιαπωνία

Ενισχύεται η ελληνική φέτα

Τι κερδίζουν ΕΕ και Ελλάδα από τη συμφωνία με την Ιαπωνία
-Διαφήμιση-
Delegate

Παρουσιάστηκαν οι άξονες της νέας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, από την οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία αγροδιατροφής φιλοδοξεί να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη.

Η ΕΕ αποτελεί σημαντικό προμηθευτή της ιαπωνικής αγοράς, όπου τα υψηλής αξίας ευρωπαϊκά διατροφικά προϊόντα έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Πιο συγκεκριμένα, το 2016, η ΕΕ εξήγαγε αγροδιατροφικά προϊόντα δέκα φορές μεγαλύτερης συνολικής αξίας από ό,τι εκείνα που εισήγαγε από την Ιαπωνία. Ο πυρήνας της ανωτέρω συμφωνίας στοχεύει στην αύξηση της ροής των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ιαπωνία και των ιαπωνικών αυτοκινήτων και τεχνολογικών προϊόντων στην Ευρώπη. Οι παραχωρήσεις της Ιαπωνίας όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα περιλαμβάνουν τη σημαντική ώθηση των εξαγωγών για τις βιομηχανίες γαλακτοκομικών, κρέατος και ποτών της ΕΕ.

Μεγάλα εξαγώγιμα προϊόντα της ΕΕ, όπως το βόειο κρέας, το χοιρινό κρέας, τα τυριά και το κρασί, θα επωφεληθούν από τη μείωση ή την εξάλειψη των συχνά βαρέων δασμολογικών φραγμών στους οποίους υπόκεινται μέχρι στιγμής. Συνολικά, θα εξαλειφθεί το 85% των δασμών στα γεωργικά προϊόντα διατροφής που εισάγονται στην Ιαπωνία.

Η συμφωνία αποτελεί μεγάλη «νίκη» και για την ελληνική φέτα, η προστασία ονομασίας προέλευσης της οποίας θα αναγνωριστεί από την ιαπωνική αγορά. Έτσι, η φέτα θα πωλείται με το συγκεκριμένο όνομα στη χώρα της Άπω Ανατολής μόνο εφόσον έχει παραχθεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμηθεί η προοπτική και άλλων αγροδιατροφικών προϊόντων.

Οι άξονες της συμφωνίας ανά κατηγορία προϊόντος, σύμφωνα με το έγκυρο Agra Europe:

  • Τυριά: Πλήρης απελευθέρωση των δασμών στα σκληρά τυριά. Οι άλλοι δασμοί θα μειωθούν σταδιακά, σε βάθος 15ετίας. Στα μαλακά τυριά, στα οποία ανήκει η φέτα, οι εγγυημένες εισαγόμενες ποσότητες, που ανέρχονται σε 20.000 τόνους, θα αυξηθούν σε 31.000 σε μια 15ετία. Οι ποσότητες αυτές θα καλύπτουν τις τρέχουσες εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία και θα αυξάνονται με τους ρυθμούς που αυξάνεται η κατανάλωση των τυριών αυτών στην Ιαπωνία.
  • Κρασιά, αλκοολούχα ποτά: Οι δασμοί του 15% θα μηδενιστούν με την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας.
  • Ψάρια, λοιπά αλιεύματα: Η κατάργηση των ποσοστώσεων πραγματοποιείται με την έναρξη της συμφωνίας. Οι δασμοί στις εξαγωγές τόνου θα καταργηθούν σταδιακά, σε διάστημα πέντε ετών.
  • Επεξεργασμένα τρόφιμα: Οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά, σε 5 έως 10 χρόνια, ανάλογα με το είδος.
  • Στα ζυμαρικά: Οι δασμοί θα καταργηθούν σε 10 χρόνια.
  • Βοδινό κρέας, νωπό και μεταποιημένο χοιρινό κρέας, αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη: Σημαντικές μειώσεις στους δασμούς.

Η διευκόλυνση των εξαγωγών, ακόμα και στα προϊόντα που δεν παρουσιάζουν αυξημένο ελληνικό ενδιαφέρον, θα συντελέσει στην αποσυμφόρηση της ευρωπαϊκής αγορά και ίσως λειτουργήσει θετικά στις τιμές του Έλληνα παραγωγού.

Τέλος, μια συνοδευτική συμφωνία δεσμεύει τις δύο πλευρές να έχουν πιο εκτεταμένη συνεργασία για την προστασία του κλίματος. Αμφότερες ΕΕ και Ιαπωνία θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να καλύψουν με επάρκεια το κενό που έχει δημιουργηθεί από την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.