Το… μενού του επερχόμενου Συμβουλίου Υπουργών

Εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, διεθνές εμπόριο και ΚΑΠ στην ημερήσια διάταξη

Το… μενού του επερχόμενου Συμβουλίου Υπουργών
-Διαφήμιση-
Delegate

Την τελική έκθεση της Ομάδας Δράσης Γεωργικών Αγορών για την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, καθώς και τη μελέτη των σωρευτικών επιπτώσεων των συμφωνιών ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στον γεωργικό τομέα αναμένεται να παρουσιάσει ο επίτροπος, Φιλ Χόγκαν, στο πλαίσιο του επόμενου συμβουλίου στις 14-15 Νοεμβρίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο γεύματος εργασίας, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ, ενώ η προεδρία θα ενημερώσει σχετικά με τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον ρόλο των περιφερειών στην ευρωπαϊκή βιοοικονομία, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα στις 17 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η σουηδική αντιπροσωπεία έχει καταθέσει ένα σημείο για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με τις εξελίξεις, όσον αφορά τις τριμερείς συνεννοήσεις των κοινοτικών οργάνων για την αναθεώρηση των κανόνων βιολογικής γεωργίας.