Tο νέο οργανόγραμμα του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα»

Αποκλειστικά στην «ΥΧ» ολόκληρη η πρόταση

Tο νέο οργανόγραμμα του ΕΛΓΟ - «Δήμητρα»
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Την Δευτέρα 15/5 αναμένεται να διαβιβαστεί στο ΥΠΑΑΤ το προτεινόμενο προσχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα», τα βασικά σημεία του οποίου εξασφάλισε και παρουσιάζει αποκλειστικά η «ΥΧ». Το αργότερο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου –βάσει προγραμματισμού– θα έχει ολοκληρωθεί η τελική επεξεργασία του, για να γίνει νόμος του κράτους. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Οργανισμός να αποκτήσει άλλη ονομασία, που να ανταποκρίνεται στον πραγματικό του ρόλο.

Φιλοδοξία του προτεινόμενου προσχεδίου, όπως διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες από τον ίδιο τον Οργανισμό, είναι «να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα κενά της καταστατικής νομοθεσίας του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα», να αποτυπωθεί η εμπειρία της συγχώνευσης και να ρυθμιστούν οι ατέλειες που παρατηρήθηκαν στα 6 χρόνια ζωής του». Στόχος, ο οργανισμός να αποκτήσει νέα δυναμική και ορίζοντα προσφοράς για να συνεχιστεί και να βελτιστοποιηθεί το πολύπλευρο έργο του για την αγροτική ανάπτυξη.

«Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται αφενός ο κεντρικός συντονισμός της πολιτικής στην αγροτική έρευνα – αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου η σύνδεσή της με τις περιφερειακές, τοπικές ανάγκες», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επιχειρείται να διασφαλιστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγροδιατροφικής πολιτικής και της αγροτικής οικονομίας και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λειτουργία ενός Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας, που περιλαμβάνει και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος και γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και η καταβολή ειδικών τελών και εισφορών για την ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης στον αγροτικό τομέα.

Περιφέρεια

Επίσης, στο νέο ν/σ που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, γίνεται προσπάθεια να ρυθμιστούν τα θέματα λειτουργίας των περιφερειακών μονάδων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», λαμβάνεται πρόνοια για το καθεστώς του ερευνητικού και μη ερευνητικού προσωπικού του και εξασφαλίζεται ορθολογικότερη λειτουργία του ΕΛΓΟ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στην Κεντρική Υπηρεσία προβλέπεται η σύσταση των ακόλουθων οργανικών μονάδων: 1.Νομική Υπηρεσία 2.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 3.Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 4.Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 5.Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού 6.Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 7.Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Συγχωνεύονται, δηλαδή, οι υφιστάμενες Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Έρευνας και Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μία, και δημιουργείται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία της Υπηρεσίας Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.

Καινοτομίες

«Μεγαλύτερη καινοτομία του προσχεδίου αποτελεί η περιφερειακή διάρθρωση του Οργανισμού, καθώς όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες με βάση την έδρα τους εντάσσονται σε 7 ενότητες», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Προτείνεται δηλαδή να δημιουργηθούν 7 Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΕΣΥ) στη θέση των πέντε Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, που, όπως υπογραμμίζουν οι συντάκτες, «μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν ούτε επιδιώχθηκε η λειτουργία τους». Τα ΠΕΣΥ δεν θα υποκαθιστούν την ιεραρχική δομή κάθε Γενικής Διεύθυνσης, αλλά θα συμβάλουν στη σύμπραξη και τη φροντίδα προσωπικού και υποδομών και στη σφαιρικότερη και αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.

Σημειώνεται πως σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα:

  • Συστήνεται Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και στην οποία εντάσσονται όλες οι υπηρεσιακές μονάδες που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και οι άλλες δομές αγροτικής κατάρτισης με παραρτήματα στις έδρες των Κέντρων «Δήμητρα» και ΚΕΚ.
  • Συστήνεται Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, με οριζόντιες αρμοδιότητες για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Ινστιτούτα.

Στο προτεινόμενο προσχέδιο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, η δημιουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας, η λειτουργία Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, η διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσμοθετείται η σύσταση Συμβουλίου ευρύτερης συμμετοχής συνεταιριστικών, επαγγελματικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων που συνδέονται με την αγροτική οικονομία και τα τρόφιμα, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων με στόχο τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού προγράμματος του Οργανισμού με ευρύτερη συναίνεση και σφαιρικότερη θεώρηση.

Προβλέπεται ακόμη –με απόφαση ΔΣ– η σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και γενικότερα επιστημονικών θεμάτων ενδιαφέροντος του Οργανισμού και καταγραφή των αρμοδιοτήτων του. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται για το «Επιστημονικό Συμβούλιο», βάσει του καταστατικού νόμου του ΕΘΙΑΓΕ και εν συνεχεία της νομοθεσίας του ΕΛΓΟ μέχρι σήμερα. Οι αρμοδιότητες του τελευταίου, και δη της αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και αποτίμησης των ερευνητικών έργων των Ινστιτούτων (με σημαντικότερη της επιστημονικής αξιολόγησης –για πρόσληψη και προαγωγή– του ερευνητικού προσωπικού) μεταφέρονται πλέον στα Επιστημονικά Συμβούλια, που συστήνονται για την ενδυνάμωση των Ινστιτούτων και στις Επιτροπές κρίσης.

 

Θανάσης Βλάχος

Στόχος μας όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ίσοι και με το βέλτιστο

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου μαζί με τον Κανονισμό Προσωπικού του ΕΛΓΟ – «Δήμητρα» πρόκειται να ολοκληρώσουν το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που πρέπει να διέπει τον Οργανισμό, καθώς η απουσία του όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε και την αχίλλειο πτέρνα του.

Με τη συγχώνευση των τεσσάρων φορέων, μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητές τους στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Ως ενιαίος φορέας μετρά σήμερα σχεδόν έξι χρόνια λειτουργίας, αλλά όλο αυτό το διάστημα βασιζόταν, μεταξύ άλλων, στην καταστατική ΚΥΑ 919 και σε αποσπασματικές συμπληρώσεις νόμων, εμποδίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του. «Η ΚΥΑ δεν είχε δώσει λύσεις για τα ζητήματα που αφορούν τον Οργανισμό», επισημαίνει στην «ΥΧ» ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Θανάσης Βλάχος.

«Μήλον της έριδος», ωστόσο, τον τελευταίο καιρό αποτέλεσε ο επικείμενος Κανονισμός Προσωπικού του Οργανισμού, οδηγώντας σε αντιπαράθεση τον Σύλλογο Εργαζομένων (ΣΥΛΕΕΓΟ) και τη Διοίκηση και στη λειτουργική κατάληψη της κεντρικής υπηρεσίας. Πάγιο αίτημα των εργαζομένων είναι να ρυθμιστεί ο Κανονισμός με μορφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), ενώ μεγάλο εμπόδιο αποδείχθηκε, για άλλη μία φορά, η πρόχειρη συνένωση των φορέων του Οργανισμού. Κι αυτό γιατί δεν προβλεπόταν στον υπάρχοντα Κανονισμό του ενιαίου φορέα αυτή η δυνατότητα. «Η αναφορά της διοίκησης γίνεται στον Κανονισμό του κάθε φορέα. Και από τους τέσσερις, μόνο ο ένας είχε», εξηγεί ο κ. Βλάχος.

Το θέμα μεταφέρθηκε στο ΥΠΑΑΤ, που στις 9/5 έστειλε σχετική ερώτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους, για το εάν δηλαδή μπορεί ο Κανονισμός να υπογραφεί με τη νομική μορφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

«Ο Κανονισμός Προσωπικού και το Σύστημα Αξιολόγησης μπορούν να γίνουν με ΚΥΑ από το ΥΠΑΑΤ και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης», τονίζει ο κ. Βλάχος. Ήδη, το κείμενο του Κανονισμού μαζί με την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας έχουν διαβαστεί στο υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση ΚΥΑ, ώστε να τροποποιηθούν και άρθρα των προηγούμενων ΚΥΑ του Οργανισμού, που δεσμεύουν σήμερα τη διοίκησή του. «Για θέματα που εντάσσονται στις συλλογικές συμβάσεις, η ΚΥΑ θα μπορεί να προβλέπει αυτήν τη ρύθμιση», εξηγεί ο κ. Βλάχος και συμπληρώνει: «Στόχος μας ήταν και είναι όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ίσοι και με το βέλτιστο», αν αναλογιστεί κανείς ότι εντός του Οργανισμού υπάρχουν και οι πιο αδικημένοι εξαιτίας των διαφορετικών φορέων.

Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ θα ρυθμιστεί, ακόμη, η πλήρωση αφενός όλων των θέσεων ευθύνης από υπαλλήλους βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ και αφετέρου των θέσεων επιστημονικών υπευθύνων και με άλλες ειδικότητες πλην των ερευνητών, εφόσον μελέτες, έργα και προγράμματα δεν είναι ερευνητικά.

-Διαφήμιση-
Delegate