Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας ενημερώνει για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας ενημερώνει για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών
-Διαφήμιση-
Delegate

Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών ενημερώνει με ανακοίνωσή του το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 241.000.000€ σε επίπεδο χώρας και αντιστοιχούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου 24.400.000€. Εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στην Περιφέρεια μας 1.300 περίπου Νέοι Γεωργοί.

Η οικονομική ενίσχυση για πριμ 1ης εγκατάστασης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ (Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν προσαύξηση 2.500€, καθώς και οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές).

-Διαφήμιση-

Σύγκριση με το πρόγραμμα 2007-2013

1) Για πρώτη φορά εφαρμόζεται από τις Αιρετές περιφέρειες με περιφερειακά κριτήρια αξιολόγησης

2) Μειώθηκαν τα έτη δέσμευσης παραμονής στο πρόγραμμα:

α. 2007-2013 δέσμευση για μια 10/ετία.

β. 2014-2020 η δέσμευση δεν ξεπερνά τα 4 χρόνια.

3) Το μέγεθος της εκμετάλλευσης θα στηρίζεται στο τζίρο της επιχείρησης και όχι στο μέγεθος της εργασίας (Μ.Α.Ε.).

Αύξηση της μέσης ενίσχυσης:

α. 2007-2013: 15-16.000€.

β. 2014-2020: 17-22.000€.

Δικαιούχοι του μέτρου είναι όσοι είναι νεοεισερχόμενοι στον Αγροτικό Τομέα.

Η βεβαίωση του χαρακτηρισμού της ιδιότητας του νεοεισερχόμενου χορηγείται από την αποκεντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας (Τ.Α.Α ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ) (πρώην Κ.Ε.Π.ΠΥ.Ε.Λ Καλαμάτας).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  • Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2016,
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ 2015
  • Αντίγραφο Ε1.
  • Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στον ΟΓΑ
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.