3 τεχνικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Τρία τεχνικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ
-Διαφήμιση-
Delegate

Με απόφαση του  περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου εντάχθηκε η ολοκλήρωση κατασκευής τριών τεχνικών έργων:

«Βελτίωση της υπ’ αριθ. 2 Επαρχιακής Οδού – Γέφυρα Πολυσίτου»

συνολικού προϋπολογισμού 3.871.978,72 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018. Η πράξη αφορά στη βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού η οποία διέρχεται από τούς οικισμούς Συδινής και Πολυσίτου του νομού Ξάνθης, καθώς και την νέα γέφυρα επί του χειμάρρου Κοσύνθου νοτίως του οικισμού Πολυσίτου. Ενώ έχουν προβλεφθεί εργασίες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας και δαπάνες των ακινήτων λόγω επίταξης που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

«Διευθέτηση Χειμάρρων Εχίνου»

συνολικού προϋπολογισμού 1.701.823,22 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31 Μαρτίου 2018. Η παρούσα πράξη αφορά στην διευθέτηση του χειμάρρου Εχίνου στον νομό Ξάνθης, από την είσοδο του ομώνυμου οικισμού μέχρι την έξοδό του προς τον οικισμό Σατρών. Το ανάντη τμήμα της κοίτης του χειμάρρου, από την είσοδό του στον οικισμό Εχίνου μέχρι το σημείο συνάντησής του με τον χείμαρρο Αγγούρι, έχει μήκος 675 μέτρα. Η διευθέτηση του χειμάρρου θα γίνει με κατασκευή λιθοδομής στις όχθες  και την κοίτη του ποταμού.

«Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου»

-Διαφήμιση-
Delegate

συνολικού προϋπολογισμού 1.732.115,32 ευρώ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 31 Ιουλίου 2017. Η παρούσα πράξη  αφορά στην καινούργια χάραξη επαρχιακής οδού  παράκαμψης του οικισμού του Ελαιοχωρίου Καβάλας, συνολικού μήκους 2640 μ.

Κέντρα Κοινότητας σε τέσσερις Δήμους της ΠΑΜ-Θ

Επίσης με απόφαση του  περιφερειάρχη κ. Μέτιου εντάχθηκαν τέσσερις  δράσεις που αφορούν Κέντρα Κοινότητας στους  Δήμους: Αλεξανδρούπολης, Αρριανών, Δοξάτου και Προσοτσάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Τα έργα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού που θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, θα προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.  Οι  δομές των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων έχουν στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Τα Κέντρα Κοινότητας θα εποπτεύονται από την κοινωνική υπηρεσία των Δήμου και θα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α: Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.  Β: Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές. Γ: Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Παράλληλα θα μπορούν να αναπτύξουν και δράσεις που αφορούν στην συλλογή και διανομή αγαθών προς τους ωφελούμενους στις εκάστοτε περιοχές παρέμβασης. Τα Κέντρα μέσω παραπομπών  θα διασυνδέουν τα ωφελούμενα άτομα – πολίτες των Δήμων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.