Από τη Βέροια στη Βαρκελώνη για γνωριμία με τον βιο-αγροτουρισμό

Επαγγελματικά εφόδια στον αγροτικό τομέα... και όχι μόνο

Προγράμματα Erasmus +
-Διαφήμιση-
Delegate

Με ακόμα ένα επιμορφωτικό ταξίδι συνεχίζεται η υλοποίηση των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (Erasmus +) από το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας, με μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας. Ύστερα από την επιτυχή έκβαση του πρώτου προγράμματος και την προετοιμασία της κινητικότητας του δεύτερου, το καλό… τρίτωσε με την ανακοίνωση έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ο Βιο-αγροτουρισμός ως ολοκληρωμένη μέθοδος προώθησης βιολογικών γεωργικών προϊόντων και αγροτουριστικών υπηρεσιών».

Η δράση για τον βιο-αγροτουρισμό σηματοδοτεί τη μετάβαση επιλεγμένων μαθητών στη Βαρκελώνη για τη διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού της σκοπού, δεν αποτελεί όμως μια νέα πραγματικότητα για το Εργαστηριακό Κέντρο. Ήδη, από το 2014 είχαμε την πραγμάτωση του προγράμματος «Από την Παραγωγή στη Μεταποίηση και το Μάρκετινγκ», που έλαβε χώρα από τις 10 έως τις 24 Νοεμβρίου στη Σικελία και, όπως επισημαίνει ο δ/ντής του 1ου Ε. Κ. Βέροιας, Νικόλαος Χασιώτης, «ήταν το πρώτο που πραγματοποιήθηκε από ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης της πόλης. Ως εκ τούτου, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην πραγματοποίησή του με επιτυχία». Κατά το δεκαπενθήμερο διεξαγωγής του, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα στάδια, από τη βιολογική και συμβατική καλλιέργεια, τη μεταποίηση, τον ποιοτικό έλεγχο και την τυποποίηση μέχρι το μάρκετινγκ των προϊόντων που αφορούν το κρασί και το ελαιόλαδο, αλλά και τις σύγχρονες τεχνολογίες γενικότερα. Τις εμπειρίες τους μοιράστηκαν και με το ελληνικό κοινό, σε ημερίδα τoυ Eπιμελητηρίου Ημαθίας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης. Εκεί, τους απονεμήθηκαν Ευρω-διαβατήρια Κατάρτισης (Europass), δηλαδή εργαλεία πιστοποίησης των αποκτηθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων, που, μαζί με τις βεβαιώσεις που αποκτώνται στο τέλος κάθε δράσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από τους μαθητές ως εφόδια για την εύρεση εργασίας, συνιστώντας εξέχον κίνητρο συμμετοχής σε αυτές.

Από τη Βέροια στη Βαρκελώνη για γνωριμία με τον βιο-αγροτουρισμό

Για το παρόμοιας στόχευσης –όσον αφορά μόνο το αμπέλι– πρόγραμμα «Από το Σταφύλι στο Κρασί και την Αγορά», έπεται μετακίνηση και διαμονή δύο εβδομάδων στην Τοσκάνη της Ιταλίας (17/9-2/10). Στο πλαίσιο της δράσης, θα υπάρξει παρακολούθηση διαλέξεων και πραγματοποίηση επισκέψεων και πρακτικής άσκησης σε σύγχρονες επιχειρήσεις παραγωγής αμπελιού/κρασιού, επιδιώκοντας την όξυνση προσωπικών, κοινωνικών, διαπολιτισμικών, γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και την προσωπική εξέλιξη.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + εγκρίνονται κατόπιν αξιολόγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και είναι πλήρως χρηματοδοτούμενα.

Πολύπλευρη κατάρτιση

Διά στόματος του Νικόλαου Χασιώτη, αλλά και της υπεύθυνης καθηγήτριας των προγραμμάτων Erasmus +, Παναγιώτας Τσαχουρίδου, η εξοικείωση με ορθές επαγγελματικές πρακτικές, η ανάπτυξη συνείδησης, ικανοτήτων και επιχειρηματικότητας και η απόκτηση ευκαιριών επαγγελματικού προσανατολισμού διαμέσου της διεύρυνσης των οριζόντων, είναι μερικά από τα εφόδια που μπορεί να προσφέρει η τριβή μαζί τους, προάγοντάς τους ως επαγγελματίες του χώρου τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Εντέλει, οι συμμετέχοντες καταρτίζονται καταλλήλως, ώστε να μπορούν να εκπονήσουν σχέδια marketing plan και export plan για το κρασί και το ελαιόλαδο.

  • Νίκος Γαργαλάκος