Βράβευση ελαιοτριβείων για ορθές πρακτικές έκθλιψης και διάθεσης ελαιολάδου

Υποβολή  υποψηφιοτήτων στον ΣΕΔΗΚ  μέχρι 15 Ιουνίου για την έκθλιψη  και 15 Οκτώβριου για την διάθεση

-Διαφήμιση-
Delegate

Από τον σύνδεσμο ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης

Καθιέρωση βραβείων  στα Συνεταιρικά και Ιδιωτικά ελαιοτριβεία  που εφαρμόζουν  ορθές πρακτικές στην έκθλιψη και  διαφανείς διαδικασίες στην διάθεση του ελαιολάδου  αποφάσισε  να εφαρμόσει ο ΣΕΔΗΚ  αρχίζοντας από την φετινή περίοδο 2015/16.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προωθηθεί  η παραπέρα   βελτίωση  του ήδη υψηλού επιπέδου του Κρητικού ελαιολάδου στο επίπεδο των ελαιοτριβείων αλλά και η  βελτίωση των τιμών τις οποίες απολαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί του νησιού   κατά την διάθεση του στην  χονδρική αγορά εσωτερικού η εξωτερικού.

-Διαφήμιση-
Delegate

Η σχετική απόφαση για την πρωτοβουλία αυτή που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση  του ΔΣ του ΣΕΔΗΚ της  23-7-15 κοινοποιήθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ και στα  τοπικά ΜΜΕ  στις αρχές  Αυγούστου  2015  ενώ με το έγγραφο του αρ.71/29-10-15 έγινε γνωστή στα Συνεταιρικά και Ιδιωτικά Ελαιοτριβεία της Κρήτης  υπο μορφή διαβούλευσης.

Βράβευση Ελαιοτριβείων  για ορθές πρακτικές έκθλιψης και διάθεσης του  Ελαιολάδου
Η επιτευξη υψηλης ποιότητας ελαιολάδου απαιτεί αυστηρή τηρηση ειδικων κανονων στο ελαιοτριβειο

Ήδη  ο ΣΕΔΗΚ  και αφού έλαβε υπόψη σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις, με  το αριθ. 30/25-05-2016  έγγραφο του  που στάλθηκε ηλεκτρονικά στα Συνεταιρικά και Ιδιωτικά Ελαιοτριβεία της Κρήτης,  ζητά από τους ενδιαφερόμενους για τις Βραβεύσεις αυτές να  συμπληρώσουν και αποστείλουν στον ΣΕΔΗΚ σχετικά Δελτία υποψηφιότητας στα οποία  αναφέρονται και τα  στοιχεία τα οποία αξιολογούνται για την Βράβευση. 

 Στην περίπτωση των ορθών πρακτικών έκθλιψης, θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που εφαρμόζουν μεθόδους και διαδικασίες που συμβάλουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας κατά την παραλαβή και  αποθήκευση του  ελαιοκάρπου και κατά την εξαγωγή και αποθήκευση του ελαιολάδου.   

Στην περίπτωση των διαφανών πρακτικών διαθεσης θα επιβραβευτούν Ελαιοτριβεία Συν/κα ή Ιδιωτικά που ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες στην πώληση του ελαιολάδου όπως είναι ή από κοινού πώληση με  διαγωνισμούς (ή δημοπρασίες) διαφόρων τύπων.

Στις προτάσεις από Συν/σμους τα Δελτία υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και από τον Διαχειριστή του Συν/σμού, ενώ στις προτάσεις για ιδιωτικά ελαιοτριβεία τα Δελτία υπογράφονται από τον νόμιμο υπεύθυνο του Ελαιοτριβείου και από 10 Παραγωγούς που παρήγαγαν ο καθένας πάνω από 2 τόνους ελαιολάδου στο συγκεκριμένο ελαιοτριβείο το 20015/16.

Τα Ελαιοτριβεία που  επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις βραβεύσεις αυτές, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα δελτία και τα  αποστείλουν  μαζί με σχετική τεκμηρίωση όπως Πρακτικά, Αποφάσεις, Φωτογραφίες κλπ στον ΣΕΔΗΚ είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, στο [email protected], είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στην Δ/νση του ΣΕΔΗΚ Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1  Χανιά. 

Προτάσεις γενικόλογες χωρίς  επαρκή τεκμηρίωση δεν θα λαμβάνονται  υπόψη.

Η απονομή των Βραβείων θα γίνει σε Γενικές Συνελεύσεις ή άλλες εκδηλώσεις του ΣΕΔΗΚ και θα λάβουν ευρεία δημοσιότητα. 

Βράβευση Ελαιοτριβείων  για ορθές πρακτικές έκθλιψης και διάθεσης του  Ελαιολάδου
Η επίτευξη καλύτερων τιμών παραγωγού προυποθέτει, όπως αποδείχτηκε, διάθεση με δημοπρασίες

Τα  Βραβεία θα είναι τριών κατηγοριών: Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Μινωική Ελιά και θα απονεμηθούν μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από ειδική Επιστημονική επιτροπή που θα ορίσει ο ΣΕΔΗΚ. Θα είναι καλαίσθητα έντυπα σε πάπυρο που θα συνοδεύονται από  άλλα αναμνηστικά αντικείμενα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες απονομής των Βραβείων θα  ανακοινωθούν μετά την λήψη των υποψηφιοτήτων.

Στην τελετή των Βραβεύσεων εκτός του ΣΕΔΗΚ θα  προσκληθούν να μετάσχουν  το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, Υπουργεία,  Περιφέρεια, Δήμοι, Συν/σμοι, Ερευνητικά ιδρύματα  και   Ελαιουργικοί φορείς.