Ο Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της DG AGRI της ΕΕ, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ μιλώντας για τα επιτεύγματα της μεταρρυθμιστικής πορείας της ΚΑΠ έδωσε έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, το διατροφικό εμπόριο και την εξασφάλιση σταθερότητας.