Υπουργείο Οικονομίας: Έρευνα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Υπουργείο Οικονομίας: Έρευνα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις
-Διαφήμιση-
Delegate

Πρωτογενή έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τη χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών υφιστάμενων και υπό σύσταση νεοφυών (Start – up) επιχειρήσεων υλοποιεί η διεύθυνση στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 25 Οκτωβρίου μέχρι 25 Νοεμβρίου, σε συνέχεια της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Start – up επιχειρήσεις στην Ευρώπη και εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο των δράσεων για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα του τομέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Απευθύνεται σε υφιστάμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν τέτοιες επιχειρήσεις. Από το υπουργείο Οικονομίας καλούνται όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στο http://startupgreece.gov.gr/node/18587 .

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι τα στοιχεία θα τηρηθούν απολύτως εμπιστευτικά και αυστηρά απόρρητα και θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την κατάρτιση των συνολικών αποτελεσμάτων –τα οποία θα δημοσιευτούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας- και όχι για μεμονωμένες επιχειρήσεις

-Διαφήμιση-
Delegate

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα τηλέφωνα 2103893914, 913, 907, 677 και στο email: [email protected]