Εξειδικευμένες προτάσεις λίπανσης για κάθε καλλιέργεια στο Πλατύ Ημαθίας

Εξειδικευμένες προτάσεις λίπανσης για κάθε καλλιέργεια στο Πλατύ Ημαθίας
Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πολλές δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε σχολεία και συλλόγους
-Διαφήμιση-

Μία ξεχωριστή δυναμική σε όλες τις καλλιέργειες δίνουν τα προϊόντα της εταιρείας FERTILIS, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των οργανικών και οργανοχημικών λιπασμάτων και έχει κατακτήσει μεγάλο μερίδιο της ελληνικής και ξένης αγοράς, χάρη στη φιλοσοφία της, που στηρίζεται στα προϊόντα τα οποία είναι σε κοκκώδη μορφή, με οργανική ύλη. Η ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Λάρισα, προχώρησε σε διπλή θρέψη φυτού και εδάφους, ενώ η παραγωγή των λιπασμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ, με έδρα το Πλατύ Ημαθίας.

Τα συγκεκριμένα λιπάσματα παρέχουν υψηλή και ποιοτική παραγωγή με το δυνατότερο χαμηλό κόστος, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με στόχο τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Μέσω της σειράς των προϊόντων καλύπτονται οι ανάγκες του φυτού και του εδάφους όχι μόνο σε άζωτο (Ν), φωσφόρο (Ρ) και κάλιο (Κ), αλλά και σε οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία. Να σημειωθεί, ότι η εταιρεία FERTILIS συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και μελετά τη δημιουργία νέων προϊόντων με βάση την οργανική ουσία, μέσα από την επιστήμη.

Εξειδικευμένες προτάσεις λίπανσης για κάθε καλλιέργεια στο Πλατύ ΗμαθίαςΌλα αυτά πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πλατέως, σε ένα πλήρως οργανωμένο χημείο και σε μία έκταση 35 στρεμμάτων, όπου εφαρμόζονται πιλοτικές καλλιέργειες με οργανικά και οργανοχημικά λιπάσματα. Ακόμη, η εταιρεία, έχοντας ως όραμά της την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος και στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης, έχει υλοποιήσει πολλές δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, σε σχολεία και συλλόγους.

Γιώργος Ρούστας

-Διαφήμιση-