Οι μικροί διδάσκουν τους μεγάλους

Οι μικροί διδάσκουν τους μεγάλους

Η ομάδα Κομοτηνής της Εναλλακτικής Κοινότητας Πελίτι, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και Δημοτικά Σχολεία διοργάνωσαν τη 15η εκδήλωση για τις παραδοσιακές ποικιλίες σπόρων στην Κομοτηνή.

Προσήλθαν περισσότεροι από 650 καλλιεργητές και πήραν φυτά, πολλά εκ των οποίων μοίρασαν μαθητές που οι ίδιοι έσπειραν και μεγάλωσαν, μαθαίνοντας τα μυστικά των παραδοσιακών καλλιεργειών.

  • Μ.Α.