στα

Ροδάκινα

Βερίκοκα

Νεκταρίνια

Υψηλή προστασία για

Καρπόκαψα

και

Ανάρσια

Μοναδικός τρόπος δράσης

Με

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.