Ανοίγει τον δρόμο της ανταγωνιστικότητας στα κηπευτικά το «Πολυαγρόκτημα Γη μας»

Λιγότερο νερό και πρόβλεψη των αποδόσεων τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του gaiasense στον Μαραθώνα

Προϊόντα μειωμένου κόστους με βιολογική ταυτότητα και ενισχυμένη θέση στην αγορά χάρη στον τρόπο παραγωγής τους είναι, μεταξύ άλλων, τα πρώτα αποτελέσματα της χρήσης της ευφυούς γεωργίας στην περιοχή του Μαραθώνα.

Το «Πολυαγρόκτημα Γη μας», ως τελικός χρήστης, έχει καταφέρει να μειώσει τη χρήση του νερού στην καλλιέργεια του βιολογικού μπρόκολου, να λάβει εκτίμηση της τελικής παραγωγής, αλλά και να αντιμετωπίσει τα ζιζάνια χάρη στην έγκαιρη αναγνώρισή τους.

Η επίτευξη των παραπάνω πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC, το οποίο παρέχει στον παραγωγό έγκαιρη πληροφόρηση και ενημέρωση για τις ανάγκες της καλλιέργειας, δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές.

Τα παραπάνω πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου SmartAgriHubs και το εμβληματικό πείραμα καινοτομίας 26 «Ευφυή γεωργία στην καλλιέργεια υπαίθριων βιολογικών λαχανικών», το οποίο ολοκληρώνεται στις 30/6/2021. Με αφορμή την ολοκλήρωσή του, οι εταίροι που συμμετέχουν στο πείραμα («Πολυαγρόκτημα Γη μας», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, NEUROPUBLIC και το gaiasense ως κόμβος ψηφιακής καινοτομίας) διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση την Τρίτη 11 Μαΐου, παρουσιάζοντας τη μέχρι τώρα πορεία του έργου, αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο διευθυντής του «Πολυαγροκτήματος Γη μας», Θανάσης Δεδούσης, «οι πιέσεις που δέχεται ο αγροδιατροφικός τομέας παγκοσμίως, αλλά και οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η γεωργία, όπως η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του πληθυσμού και η ανάγκη για παραγωγή περισσότερων τροφίμων με λιγότερα μέσα, οδήγησαν το “Πολυαγρόκτημα Γη μας” στη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πείραμα καινοτομίας. Επίσης, η έγκαιρη πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της ευφυούς γεωργίας μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση μίας αγροτικής εκμετάλλευσης στο πλαίσιο όλων αυτών των προκλήσεων».

Μειωμένη χρήση νερού

Εκτός από τα παραπάνω, ο ίδιος κατέγραψε τις μέχρι τώρα αλλαγές που έχει εντοπίσει από την εφαρμογή των τεχνολογιών στην καλλιέργεια του βιολογικού μπρόκολου. «Στα αγροτεμάχια που εφαρμόζονται οι τεχνολογίες έχουμε δει αλλαγές και οι πιο σημαντικές είναι η 24ωρη παρακολούθηση της καλλιέργειας ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους αισθητήρες υγρασίας στο έδαφος, καθώς και με τη μέτρηση της βροχής.

Λόγω του μεγέθους του κτήματος που ανέρχεται σε 300 στρέμματα και έχοντας δύο μετεωρολογικούς σταθμούς, παρατηρήσαμε μεγάλη διακύμανση στη βροχόπτωση, η οποία φάνηκε ότι επηρεάστηκε από τους δυνατούς ανέμους στο ένα άκρο του κτήματος.

Αυτό μας βοήθησε να προγραμματίσουμε διαφορετικά την άρδευση και να εξοικονομήσουμε νερό. Γενικότερα, οι μετεωρολογικοί σταθμοί μας βοήθησαν να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις για το πώς, πότε και πόσο πρέπει να ποτίσουμε».

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, εξηγεί ότι ειδικότερα για τα drones «ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε την ανάπτυξη της καλλιέργειας, καθώς και να εντοπίσουμε είτε προβληματικές περιοχές λόγω κακής ανάπτυξης είτε περιοχές με υψηλό ποσοστό ζιζανίων».

Αποτελέσματα

Η χρήση, λοιπόν, τηλεμετρικών σταθμών του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στην καλλιέργεια μπρόκολου, drones, αλλά και αισθητήρων έχουν οδηγήσει στη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας, μοντέλων πρόβλεψης της παραγωγής και αναγνώρισης ζιζανίων, όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση.

Ο Βασίλης Ψηρούκης, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέφερε ότι στόχος είναι η παρακολούθηση και η βελτιστοποίηση της παραγωγής υπαίθριων βιολογικών λαχανικών μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της αύξησης της αποτελεσματικότητας των εισροών, της αύξησης της απόδοσης και της ποιότητας της καλλιέργειας, καθώς και του κέρδους των παραγωγών.

Εκτός των άλλων, θα επιτευχθεί μείωση των απωλειών στην παραγωγή λόγω λιγότερων ασθενειών και προσβολών, αλλά και αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την παραγωγή λαχανικών. Παράλληλα, ανέλυσε την εφαρμογή των διαφορετικών τεχνολογιών στην καλλιέργεια για την επίτευξη των παραπάνω.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Καλατζής, τεχνικός υπεύθυνος διαχείρισης έργων στη NEUROPUBLIC, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας των τηλεμετρικών σταθμών gaiasense, εξηγώντας ότι το σύστημα λειτουργεί ως μία τεχνολογική λύση που επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων, με σκοπό να δώσει την κατάλληλη συμβουλή στον αγρότη για την καλλιέργειά του. Ο ίδιος παρουσίασε, επίσης, όλες εκείνες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες, πλέον, μέσω του gaiasense 1.

Μερικές από αυτές είναι η πρόγνωση του καιρού, οι προειδοποιήσεις για κινδύνους, η καταλληλότητα των συνθηκών για ψεκασμό, αλλά και η εδαφική καταλληλότητα.

Εφαρμογή και σε άλλες καλλιέργειες

Τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί από το συγκεκριμένο πείραμα και σε άλλες βιολογικές καλλιέργειες υπαίθριων λαχανικών επεσήμανε ο Σωκράτης Καπρέλης από τη NEUROPUBLIC. Ο ίδιος τόνισε ότι το πείραμα βρίσκεται σε τελικό στάδιο που αφορά, δηλαδή, την υλοποίηση των τελευταίων πιλοτικών δοκιμών σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης.