Ημερίδα με θέμα «το λούπινο των Άνδεων σε Μεσογειακές συνθήκες» στις 10 Μαρτίου στη Μάνη

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο ανατολικής Μάνης, συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Το λούπινο των Άνδεων (Lupinus mutabilisσε Μεσογειακές συνθήκες.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ανατολικής Μάνης τη Παρασκευή 10 Μαρτίου 2020.