«Κούρεμα» αγροτικών επιδοτήσεων λόγω Brexit
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Δυσοίωνες φαίνεται να είναι οι προβλέψεις για τον αγροτικό τοµέα της ΕΕ µετά την αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς, σύµφωνα µε έρευνα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική αναµένεται να χάσει 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, λόγω Brexit. 

Όπως αναφέρει η Euractiv Τσεχίας, επαφίεται πλέον στα κράτη-µέλη να µειώσουν τις δαπάνες σε µεµονωµένες πολιτικές, να αυξήσουν τις εισφορές τους στον προϋπολογισµό ή να δηµιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

-Διαφήμιση-

Για την αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του Brexit, ενδέχεται να αυξηθούν οι εισφορές των κρατών-µελών στον προϋπολογισµό. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, οι χώρες θα επιβαρυνθούν ακόµα περισσότερο οικονοµικά. Ενδεικτικά, η Ελλάδα εκτιµάται ότι θα χάσει 140 εκατοµµύρια ευρώ από την ΚΑΠ µετά το Brexit.

Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι άµεσες πληρωµές αντιπροσωπεύουν έως και το 70% των δαπανών της ΚΑΠ, περίπου το 25% του συνολικού προϋπολογισµού της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο προορίζεται για την αγροτική ανάπτυξη. Ωστόσο, µετά το Brexit, οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα πρέπει να εξετάσουν είτε την αύξηση των δαπανών είτε τη µείωση των εσόδων από τη συνολική δοµή της ΚΑΠ, µε τη µορφή της συγχρηµατοδότησης και µε την εισαγωγή νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Υπογραµµίζεται, ακόµη, ότι το Brexit δύναται να προκαλέσει µείωση των δαπανών της ΚΑΠ µέχρι και 10 δισ. ευρώ. Το σενάριο αυτό, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΕΚ, θα ευνοούσε τους µεγάλους καθαρούς συνεισφέροντες στην ΚΑΠ, δηλαδή τη Γερµανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Αντίθετα, οι λιγότερο εύπορες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Ρουµανία ή η Λιθουανία θα βιώσουν τον µεγαλύτερο αντίκτυπο.

http://euractiv.cz

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki