Μέχρι τις 19 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το industry 4.0 NOW crowdhackathon του ΣΕΒ

Μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2019 οι αιτήσεις για το industry 4.0 NOW crowdhackathon του ΣΕΒ

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών σε συνεργασία με την Crowdpolicy, διοργανώνει τον 1ο Μαραθώνιο Καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, στις 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019, στο INNOVATHENS powered by Samsung. Το industry 4.0 NOW crowdhackathon είναι μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας του ΣΕΒ, με στόχο να φέρει το οικοσύστημα της καινοτομίας και των startups πιο κοντά στην ελληνική βιομηχανία, και να διερευνηθούν δυνατότητες και σενάρια ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομικής ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.
 
Στο industry 4.0 NOW crowdhackathon μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί παραγωγής, ερευνητές, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον τομέα της βιομηχανίας, φοιτητές, startups καθώς και οποιοσδήποτε θέλει να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή αναβάθμιση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Λάβε μέρος έως τις 19 Νοεμβρίου 2019!

Η πρωτοβουλία “4.0 NOW” επιδιώκει να συμβάλει: 

 • Στην ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από εδραιωμένες επιχειρήσεις.
 • Στη συνεργασία μεταξύ νεοφυών και εδραιωμένων επιχειρήσεων.
 • Στην ανάπτυξη συμπράξεων επιχειρήσεων με Πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες με στόχο την υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης.
 • Στον προσανατολισμό των προγραμμάτων έρευνας σε επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές, που σχετίζονται με την Ελληνική οικονομία, τη βιομηχανία και τις ανάγκες της.
 • Στον εντοπισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των εφαρμογών του “Industry 4.0”.

Αντικείμενο του Μαραθωνίου είναι η εξεύρεση λύσεων, εφαρμογών, συστημάτων και επιχειρησιακών μοντέλων επί πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις της βιομηχανίας και των συναφών προς αυτή, υπηρεσιών στους τομείς της δικτύωσης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Βραβεία

Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα υπάρχουν χρηματικά βραβεία.
Για τις εφαρμογές και τις ομάδες, άσχετα αν θα βραβευθούν ή όχι θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και περαιτέρω εξέλιξής τους.
Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν διεθνούς επιπέδου στελέχη της αγοράς και της οικονομίας ως μέντορες που θα υποστηρίξουν τις ομάδες.Η συνεργασία ερευνητικών ομάδων, νεοφυών επιχειρήσεων και καθιερωμένων μεγάλων εταιρειών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, στην προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Ενδεικτικά Θεματικά Αντικείμενα

Ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα (crowdhackathon challenges) του Industry 4.0 NOW Crowdhackathon είναι:

 • Αυτοματοποίηση εργοστασίου, intelligent robotics, Cobots, Human Machine Interaction.
 • «Zero defects» — Μείωση σφαλμάτων παραγωγής και ελαττωματικών προϊόντων, έγκαιρος εντοπισμός αστοχιών προϊόντος χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
 • Εξατομικευμένος σχεδιασμός προϊόντων και εφαρμογές Virtual, Augmented and Mixed Reality.
 • Διαχείριση της ροής αγαθών & ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Βελτίωση αποδοτικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Digital twinning — προσομοίωση εργοστασίου για βελτιστοποίηση λειτουργίας.
 • Virtual κέντρα ελέγχου — Απομακρυσμένη παρακολούθηση και επιβεβαίωση ομαλής λειτουργίας εργοστασίου και σωστής εκτέλεσης εργασιών.
 • Λήψη αποφάσεων με δεδομένα πραγματικού χρόνου.
 • Πρόβλεψη βλαβών — προληπτική συντήρηση.
 • Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • «Zero waste» — έξυπνη διαχείριση & αξιοποίηση απορριμμάτων.