Αρχική Ετικέτες Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB

: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB

Μνημόνιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και ΣΒΕ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην...

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Μαθήματα για τη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου σε μικρές επιχειρήσεις

Σύντομα ψηφιακά μαθήματα, με σκοπό να βοηθήσει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα(HDB), που...

ΕΑΤ: Το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αύξησαν ή διατήρησαν τις θέσεις εργασίας

Το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αύξησαν ή διατήρησαν τις θέσεις εργασίας. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της...

Διευκόλυνση των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο Υποπρόγραμμα 3 και 4 του ΤΕΠΙΧ ΙΙ «Κεφάλαιο Κίνησης με επιδότηση Επιτοκίου».

Η Επενδυτική Επιτροπή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank – HDB), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας, κατά το προηγούμενο...

Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας – COVID 19: Κεφάλαιο κίνησης για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η Hellenic Development Bank (HDB) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που στο εξής αποτελεί ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το Ταμείο Ανάπτυξης...

ΤΕΠΙΧ II: Από 12 Μαΐου οι νέες αιτήσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για δάνεια επενδυτικού σκοπού

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) ανακοινώνει ότι -σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,...

Εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η μεγάλη σημασία των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας CoViD-19 στην ρευστότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζεται...